Kontaktinformasjon til RKE

Regional koordinerende enhet (RKE) benytter Digipost. Henvisning til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner skal sendes elektronisk.

Kvinnelig lege skriver på tastatur

Elektroniske henvisninger

Henvisninger til rehabilitering fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus sunnaas@edi.nhn.no via Norsk Helsenett. Du kan også søke i det nasjonale adresseregisteret ved å skriv "RKE". Da finner du oss. Ved å skrive "regional" i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.

Digipost

For andre henvendelser med sensitivt innhold skal dette sendes digitalt via Digipost til regional.koordinerende.enhet#V12C. 

Besøks- og postadresse

Skal du besøke eller sende brevpost til RKE er vår adresse: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF, Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr.

ReHabiliteringstelefonen

Du kan også ringe til regional koordinerende enhet via enhetens telefontjeneste Rehabiliteringstelefonen 800 300 61. Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00. 

For andre henvendelser kontakt

Jon Ivar Sørland, enhetsleder
jonivar.sorland@sunnaas.no

Ingvild Ross Magnussen, kommunikasjonsrådgiver
ingvild.ross.magnussen@sunnaas.no

Kari Mette Dukefoss Holte, spesialsykepleier og rådgiver i regional koordinerende enhet (RKE)
karimette.dukefossholte@sunnaas.no

Henvisning til rehabilitering

Til Adresseregisteret

Sist oppdatert 23.04.2024