Spondyloepifyseal dysplasi – SED

Beskriver en gruppe tilstander som først og fremst involverer ryggvirvlene og vekstskivene

Spondylo – ryggraden

Epifyseal – vekstskivene i enden av rørknoklene

Dysplasi - vekstforstyrrelse

SED Congenita – tilstede ved fødselen. Diagnostiseres tidlig. Dominant arvelig (dvs at når en av foreldrene har tilstanden, er det 50 % sjanse for at hvert av barna får den)

SED Tarda – litt mildere symptomer som blir mer synlige med alderen. Recessiv arv – x-bundet, rammer kun menn – kvinner er bærere

Forekomst

ca 1/100 000 fødsler

Mer om kortvoksthet

Les mer om kortvoksthet på TRS' nettsider

Sist faglig oppdatert høsten 2014.