Kurs og fagdag om sjeldne bensykdommer med tidlige forandringer i ledd

Kurset ble arrangert i uke 9, 2023,  for personer med sjeldne bensykdommer med tidlige leddforandringer (artrose). Paralelt med kurset var det fagdag/ webinar for lokale fysio og ergoterapeuter. Presentasjoner fra kurset og fagdagen er lagt ut på denne siden. Du finner også filmopptak fra noen av forelesningene.

​Mål​​g​​​ruppe 

Kurset og fagdagen handlet om disse sjeldne medfødte bensykdommene

​​​Presentasjo​​ner fra kurs og fagdag

Velkommen til kurs, om TRS, hensikt og forventningerMedisinske forhold ved de aktuelle diagnosene på kurset

Sjeldne bensykdommer, ortopediske utfordringer

Fysisk funksjon, aktivitet og trening 

Mestring av dagliglivets utfordringer, tilrettelegging og gode løsningerÅ leve med en sjelden diagnose- utfordringer og mestringTjenesteapparat, arbeidsliv og generelle rettigheter

​​​Film​op​​ptak fra forelesninger

​​Medisinske forhold ved sjeldne bensykdommmer med tidlig leddpåvirkning (artrose)

​Overlegene Lena Lande Wekre og Ariane Kwiet foreleser om medisinske forhold ved multippel epifyseaal dysplasi, spondyloepifyseal dysplasi, spondyloepimetafyseal dysplasi og pseudoakondroplasi

 


Fysisk ak​tivitet og trening ved sjeldne bensykdommer med tidlig leddpåvirkning (artrose)

​Idrettspedagog Wenche ​F. Wilhelmsen og fysioterapeut Vytautas Zitlinskas fra TRS og fysioterapeut Patrick Bjørge fra Oslo Universitetssykehus foreleser om fysisk aktivitet og trening.

 


Fysioterapi for barn med sjeldne bensykdommer med tidlig leddpåvirkning (artrose)

​Fysioterapeut Kristina Aamodt Rasmussen foreleser om fysioterapi for barn.

 


Mestring av dagli​gliglivet ved sjeldne bensykdommer med tidlig leddpåvirkning (artrose)

Er​​​goterapeutene Unni Steen og Trine Bathen foreleser om mestring av dagliglivets-utfordringer og muligheter

 
Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 24.07.2023