Publikasjoner TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Under finner du avhandlinger, oppgaver, vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

Doktorgradsavhan​​dlinger

Mastergrads-/ hovedfags​​oppgaver

 • Arbeidsretta tiltak – hjelp eller barriere? Klientens opplevelse og erfaring med aktive tiltak for sosialhjelpsmottakere. Hovedfagsoppgave i Sosialt arbeid. Av: Gry Velvin. Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo i samarbeid med NTNU, 2007

Vitenskapelige artikler​​ og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS  og/ TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen​ av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen.​ Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2024

2023

202​​​2

2021​​​

20​​​20

201​​9

201​​8

20​​17

2​​​016

20​​15

20​​​14

20​​​13

 • Riktig kosthold påvirker vekten din. Av: Riise N. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 1, 2013
 • Ryggmargsbrokk og ernæring, betydning for smerter og leddplager. Av: Riise N. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 2, 2013
 • Graviditet og fødsel hos kvinner med ryggmargsbrokk. Av: Hoff M, Grimsrud K. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 2, 2013
 • Kognitiv trening ved ryggmargsbrokk. Av: Stubberud J. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 2, 2013

201​​​2

2011​​​

201​​​0

20​​09

2​​008

 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Sykepleien Forskning 2008, s 44-51.
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Tidsskriftet Saar, 2008 s 52-59, 16. årgang.
 • Hva er ryggmargsbrokk? Av: Grimsrud K.  Publisert: Lommelegen.no, 2008
 • Ehlers-Danlos sydrom og polinevropati. Av: Riemer G, Rehder L. Publisert i Bindeleddet 2008, nr 2 s 9-14.
 • Myelomeningocele and Driving: Neuropsychological Aspects. Abstract The 5th World Congress on Neurorehabilitation. Av: Stubberud J. Publisert i Neurorehabilitation & neural repair. 2008. 22 (5), 606 
 • Ryggmargsbrokk og smerter. Av: Grimsrud K. Publiseri i Spina, nr. 1, 2008.
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frøslie KF. Publiseri i Spina, 2008.

2007​

20​​​06

20​​​​​05

 • Pressure sores in adult spina bifida (SB) patients–a questionnaire based interview of the norwegian population Av: PE Plaum, E Skattebu, G Riemer, KF Frøslie, S Rand-Hendriksen
  Publisert i Cerebrospinal Fluid Research 2 (1), S40, 2005
 • Brukermedvirkning på individnivå. Hva fagpersoner sier de gjør når de legger til rette for at brukerne kan medvirke. Av: Johansen H. Publisert i Ergoterapeuten, nr 6/2005.
 • Fysisk aktivitet ved Ehlers-Danlos syndrom. Av: Andersen LØ. Publisert i medlemsbladet til Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom, høstnummeret, 2005.
 • Oppsummering av kartleggingsopphold på TRS for personer med OI som er over 45 år. Av: Steen U. Publisert i OI-nytt, nr 2/2005
 • Oppsummering av kartleggingsopphold på TRS for personer over 45 år som har Marfans syndrom. Av: Steen U. Publisert i Marfant'n, nr 1/2005.

200​​​4

 • Lærebok i rehabilitering  Av: Wekre LL, Vardeberg K (red.). Fagbokforlaget.
 • Brukermedvirkning på systemnivå og på individnivå. Hva fagpersoner sier de gjør når de legger til rette for at brukerne kan medvirke. Av: Johansen H. Publisert i REspekt 3/2004
 • Om hyp​ermobilitet. Av: Hoff M, Rand-Hendriksen S. Publisert i Revmatikeren, 5/2004
 • Vanntilvenning og svømmeopplæring for barn og voksne som er kortvokste. Av Berg ES. Publisert i NIK posten desember 2004
 • Polinevropati – en tilstand som følge av Ehlers-Danlos syndrom? Av: Riemer G. Publisert i EDS-avisa (Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom), årgang 10, nr 2/2004

20​​​03

2​​002

 • Når kreftene ikke strekker til. Av: Johansen H. Publisert i Ergoterapeuten, 4/2002
 • Polynevropati – en følgetilstand av Marfans? Av: Riemer G. Publisert i Marfant'n nr 4/2002
 • Referat fra den 8. internasjonale konferansen om OI i Annecy (Frankrike) 1.-3. september 2002. Av: Andresen IL,Wekre LL, Haugen L, Steen U. Publisert i OI-nytt nr. 3/2002
 • Huskeliste for medisinsk oppfølging av unge/voksne med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Av: Rand-Hendriksen S, Spiten A-E. Publisert i Spina nr 1/2002

2​​​001

 • Vannlatingsproblemer og urinveiskomplikasjoner hos ungdom og voksne med myelomeningocele. Av: Glott T, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, Johnsen V, Thyberg M m fl. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin. 2001.

 • Oppfølging av urinveisproblemer hos voksne med myelomeningocele.
  Av: Glott T, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, M Thyberg M, Melhus M m fl. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin. 2001.
 • Consequences and Complications of Bladder Dysfunction in Adults with Myelomeningocele. Abstract.
  Av: Glott T, Bakke A, Rand-Hendriksen S. Publisert i European Journal of Pediatric Surgery. 2001.
 • Krise og sorgprosesser – samtaler med foreldre. Kapittel i boka "Følelser er fakta", Funksjonshemmedes studieforbund, Av: Andresen IL. 2001.

Eld​​re

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 11.06.2024