Publikasjoner TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Under finner  du avhandlinger, oppgaver, vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

Doktorgradsavhandlinger

Mastergrads/ hovedfagsoppgaver

 • Arbeidsretta tiltak – hjelp eller barriere? Klientens opplevelse og erfaring med aktive tiltak for sosialhjelpsmottakere. Hovedfagsoppgave i Sosialt arbeid. Av: Gry Velvin. Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo i samarbeid med NTNU, 2007

Vitenskapelige artikler og andre publikasjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS  og/ TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Riktig kosthold påvirker vekten din. Av: Riise N. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 1, 2013
 • Ryggmargsbrokk og ernæring, betydning for smerter og leddplager. Av: Riise N. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 2, 2013
 • Graviditet og fødsel hos kvinner med ryggmargsbrokk. Av: Hoff M, Grimsrud K. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 2, 2013
 • Kognitiv trening ved ryggmargsbrokk. Av: Stubberud J. Publisert i Spina, Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningens medlemsblad nummer 2, 2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Sykepleien Forskning 2008, s 44-51.
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frey Frøslie K. Publisert i Tidsskriftet Saar, 2008 s 52-59, 16. årgang.
 • Hva er ryggmargsbrokk? Av: Grimsrud K.  Publisert: Lommelegen.no, 2008
 • Ehlers-Danlos sydrom og polinevropati. Av: Riemer G, Rehder L. Publisert i Bindeleddet 2008, nr 2 s 9-14.
 • Myelomeningocele and Driving: Neuropsychological Aspects. Abstract The 5th World Congress on Neurorehabilitation. Av: Stubberud J. Publisert i Neurorehabilitation & neural repair. 2008. 22 (5), 606 
 • Ryggmargsbrokk og smerter. Av: Grimsrud K. Publiseri i Spina, nr. 1, 2008.
 • Risikofaktorer for å utvikle trykksår hos personer med ryggmargsbrokk. Av: Plaum PE, Riemer G, Frøslie KF. Publiseri i Spina, 2008.

2007

2006

2005

 • Pressure sores in adult spina bifida (SB) patients–a questionnaire based interview of the norwegian population Av: PE Plaum, E Skattebu, G Riemer, KF Frøslie, S Rand-Hendriksen
  Publisert i Cerebrospinal Fluid Research 2 (1), S40, 2005
 • Brukermedvirkning på individnivå. Hva fagpersoner sier de gjør når de legger til rette for at brukerne kan medvirke. Av: Johansen H. Publisert i Ergoterapeuten, nr 6/2005.
 • Fysisk aktivitet ved Ehlers-Danlos syndrom. Av: Andersen LØ. Publisert i medlemsbladet til Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom, høstnummeret, 2005.
 • Oppsummering av kartleggingsopphold på TRS for personer med OI som er over 45 år. Av: Steen U. Publisert i OI-nytt, nr 2/2005
 • Oppsummering av kartleggingsopphold på TRS for personer over 45 år som har Marfans syndrom. Av: Steen U. Publisert i Marfant'n, nr 1/2005.

2004

 • Lærebok i rehabilitering  Av: Wekre LL, Vardeberg K (red.). Fagbokforlaget.
 • Brukermedvirkning på systemnivå og på individnivå. Hva fagpersoner sier de gjør når de legger til rette for at brukerne kan medvirke. Av: Johansen H. Publisert i REspekt 3/2004
 • Om hypermobilitet. Av: Hoff M, Rand-Hendriksen S. Publisert i Revmatikeren, 5/2004
 • Vanntilvenning og svømmeopplæring for barn og voksne som er kortvokste. Av Berg ES. Publisert i NIK posten desember 2004
 • Polinevropati – en tilstand som følge av Ehlers-Danlos syndrom? Av: Riemer G. Publisert i EDS-avisa (Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom), årgang 10, nr 2/2004

2003

2002

 • Når kreftene ikke strekker til. Av: Johansen H. Publisert i Ergoterapeuten, 4/2002
 • Polynevropati – en følgetilstand av Marfans? Av: Riemer G. Publisert i Marfant'n nr 4/2002
 • Referat fra den 8. internasjonale konferansen om OI i Annecy (Frankrike) 1.-3. september 2002. Av: Andresen IL,Wekre LL, Haugen L, Steen U. Publisert i OI-nytt nr. 3/2002
 • Huskeliste for medisinsk oppfølging av unge/voksne med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Av: Rand-Hendriksen S, Spiten A-E. Publisert i Spina nr 1/2002

2001

 • Vannlatingsproblemer og urinveiskomplikasjoner hos ungdom og voksne med myelomeningocele. Av: Glott T, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, Johnsen V, Thyberg M m fl. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin. 2001.

 • Oppfølging av urinveisproblemer hos voksne med myelomeningocele.
  Av: Glott T, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, M Thyberg M, Melhus M m fl. Publisert i Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin. 2001.
 • Consequences and Complications of Bladder Dysfunction in Adults with Myelomeningocele. Abstract.
  Av: Glott T, Bakke A, Rand-Hendriksen S. Publisert i European Journal of Pediatric Surgery. 2001.
 • Krise og sorgprosesser – samtaler med foreldre. Kapittel i boka "Følelser er fakta", Funksjonshemmedes studieforbund, Av: Andresen IL. 2001.

Eldre

Fant du det du lette etter?