Studie av gangfunksjon for voksne over 50 år med ryggmargsbrokk

Hvor vanlig er det at voksne med ryggmargsbrokk opplever at det er vanskeligere å gå? I hvilken alder begynner forandringen? Er det mulig å finne ut hva årsaken kan være? Er gangtester gode verktøy for å måle gange?

Publisert 08.01.2021
Sist oppdatert 06.12.2022
Illustrasjonsbilde av bein i skogen

​Det er spørsmål som vi ønsket å få svar på i prosjektet «Voksne med ryggmargsbrokk – 50 år og eldre» som TRS gjennomførte i 2017. Nå har den andre vitenskapelige artikkelen fra studien blitt publisert og den handler om gange.

I prosjektet deltok 30 voksne med ryggmargsbrokk, i alderen 51-76 år. Av ulike grunner ble 4 deltakere tatt bort fra analysene i denne delen. Av de resterende 26 var 16 kvinner og 10 menn. Vi delte deltakerne inn i tre grupper:

  • 9 deltakere gikk uten hjelpemiddel

  • 10 deltakere gikk med hjelpemiddel

  • 7 deltakere brukte rullestol

Alle deltakerne fikk svare på spørsmål om bruk av hjelpemiddel, hvor ofte de var fysisk aktive, om de har opplevd å ha vanskeligere for å gå og i så fall ved hvilken alder. Spørsmålene handlet også om tidligere operasjoner og smerter. Vekt og høyde ble også målt.

De som kunne gå, med eller uten hjelpemiddel, ble også testet på flere ulike måter. Med hjelp av gangtester fikk vi målt hvor langt deltakeren kunne gå, i hvilken hastighet og detaljer som lengde og bredde på skrittene.

Res​ultater

Tjue deltakere hadde opplevd at de gikk dårligere enn tidligere og forandringen hadde skjedd rundt 40-års alderen, men noen opplevde det allerede i barne- og ungdomsårene. Av de tjue var seks rullestolbrukere som tidligere hadde kunne gå, ni av de som gikk med hjelpemiddel og fem av de som gikk uten hjelpemiddel.

Som forventet gikk de som hadde en mer uttalt funksjonsnedsettelse grunnet sitt ryggmargsbrokk langsommere enn de som hadde en mindre funksjonsnedsettelse. Vekt var det som pekte seg ut som den største forskjellen mellom gruppene. De som gikk langsommere hadde en høyere vekt (BMI) enn de som gikk fortere.

Konk​lusjon

Studien viser at det er vanlig at middelaldrende og eldre personer med ryggmargsbrokk opplever at gangen blir dårligere. Ganghastigheten påvirkes av alvorlighetsgraden av ryggmargsbrokket og vekt. Gangtester som er enkle å bruke, er gode verktøy når fysioterapeuter skal følge opp behandling og trenging av gange for personer med ryggmargsbrokk.

Vil du lese mer finner du hele artikkelen her