Ny artikkel om sammenheng om sammenheng mellom fettmengde i lårmuskelen og spinal stenose

Økt fett i lårmuskulaturen hos voksne med akondroplasi var assosiert med spinal stenose, redusert gangfunksjon og redusert muskelstyrke i bena. Dette er hovedfunnene i en ny artikkel fra den norske akondroplasi-studien gjennomført ved TRS.

Publisert 30.03.2023
Kvinne med akondroplasi går bortover gang

​Hovedforfatteren av artikkelen er overlege og ph.d. på TRS, Svein Fredwall. Studien er gjennomført i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Du kan lese et sammendrag av artikkelen nedenfor.

Tittel: "Fat infiltration in the thigh muscles is associated with symptomatic spinal stenosis and reduced physical functioning in adults with achondroplasia ​"

Lenke til full artikkel: Fettinfiltrasjon i muskulaturen hos voksne med akondroplasi  

Publisert i: Orphanet Journal of Rare Diseases

Hvorfor ​​denne studien?

Spinal stenose er en vanlig komplikasjon hos voksne med akondroplasi. I en tidligere publisert studie fant vi at norske voksne med akondroplasi hadde mer muskelfett i lårmuskulaturen enn i kontrollgruppen av matchede fullvokste personer. Dette var et uventet funn, og årsaken til den økte muskelfett-dannelsen er ikke klarlagt. 

Fra andre studier på voksne med komplett eller delvis ryggmargsskade har man sett at det danner seg fett i muskulaturen nedenfor skadenivået bare noen uker etter skadetidspunktet. Vi ville derfor se nærmere på om den økte forekomsten av muskelfett i lårmuskulaturen hos voksne med akondroplasi kunne ha sammenheng med spinal stenose.

Hva fant vi u​​​t?

Av de totalt 40 som deltok i denne studien, hadde 25 spinal stenose og 15 hadde ikke spinal stenose.

I stenose-gruppen hadde 24 av 25 deltakere gjennomgått minst en operasjon for spinal stenose. Spinal stenose-gruppen hadde signifikant høyere mengde muskelfett i lårmuskulaturen enn ikke-stenose-gruppen (Figur 1). Når vi sammenlignet med kontrollgruppen av voksne fullvokste, matchet for alder, kjønn og kroppssmasseindeks (BMI), hadde spinal stenose-gruppen signifikant høyere mengde muskelfett, mens ikke-stenose gruppen hadde muskelfett på linje med kontrollene (Figur 2). Det var en sterk sammenheng mellom økt muskelfett i lårmuskulaturen og reduserte prestasjoner på gangtesten og sitte-reise-seg testen (Figur 3). 

Figur 1:

Bildet viser en graf som synliggjør kroppssammensetning hos personer med akondroplasi, med og uten spinal stenose. Gruppen med s

Figur 1 viser kroppssammensetning hos personer med akondroplasi, med og uten spinal stenose. Gruppen med spinal stenose (i grønt) hadde signifikant høyere forekomst av muskelfett sammenlignet med gruppen uten spinal stenose (i blått).

Figur 2A​ og 2B:

Figus 2A og 2B viser kroppssammensetning hos personer med og uten spinal stenose

Figur 2A viser kroppssammensetning hos personer med akondroplasi og spinal stenose (i grønt) sammenlignet med en matchet kontrollgruppe av fullvokste (i rødt). Spinal-stenose-gruppen hadde signifikant høyere forekomst av muskelfett sammenlignet med kontrollgruppen. 

Figur 2B viser kroppssammensetning hos personer med akondroplasi UTEN spinal stenose (i blått) sammenlignet med en matchet kontrollgruppe av fullvokste (i rødt). Akondroplasi-gruppen uten spinal stenose hadde omtrent samme forekomst av muskelfett som kontrollgruppen.

Figur 3A og 3B:
Figur 3 A og B viser en klar sammenheng mellom mengden muskelfett i lårene (MFI) og prestasjon på 6 minutters gangtest (6MWT) og

Figur 3A og 3B viser en klar sammenheng mellom mengden muskelfett i lårene (MFI) og prestasjon på 6 minutters gangtest (6MWT) og sitte-og-reise-seg test (30sSTS). Mer muskelfett ga lavere prestasjoner på begge de fysiske funksjonstestene.

Hvordan fant ​​​vi ut dette?

Av de til sammen 40 voksne med akondroplasi som deltok i denne studien var halvparten kvinner.  Alle ble undersøkt med MR for fett i lårmuskulaturen. I tillegg samlet vi inn medisinsk informasjon om hvorvidt deltakerne hadde spinal stenose eller ikke, basert på typiske symptomer og bekreftet med MR/CT. 

Deltakerne gjennomførte også fysiske funksjonstester som 6 minutters gangtest og 30-sekunders sitte-og-reise-seg test, og fylte også ut et spørreskjema (IPAQ) om fysisk aktivitet. ​

​​Hva har vi lært?

Økt fett i lårmuskulaturen hos voksne med akondroplasi var assosiert med spinal stenose, redusert gangfunksjon og redusert muskelstyrke i bena. Den økte fettforekomsten i lårmuskulaturen er stemmer med hva som har blitt funnet i andre studier på personer med en ryggmargsskade.

Det må forskes videre på den direkte årsakssammenhengen, men vi har vist at MR kan være et egnet måleinstrument for muskelfunksjon i fremtidige studier, i tillegg til fysiske funksjonstester. 

MR av muskelfett kan kanskje brukes til å finne optimalt tidspunkt for operasjon for spinal stenose, og i planleggingen av postoperativ rehabilitering etter en spinal stenose operasjon for personer med akondroplasi, men dette trenger å studeres nærmere.​