Ny oversiktsartikkel om livskvalitet ved arvelige aortatilstander

I denne artikkelen beskrives funnene fra et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler om livskvalitet hos personer med arvelige aortatilstander

Publisert 12.06.2019
Sist oppdatert 03.08.2023
Illustrasjon hjerte

​Artikkelen er del av en studie om psykososiale forhold hos voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom og andre familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner.

Systematic review of Quality of Life in persons with Hereditary Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection diagnoses. Av: Velvin G, Wilhelmsen JE, Johansen H, Bathen T, Geirdal AØ. Artikkelen ble publisert i Clinical Genetics i februar 2019.

Les artikkelen på engelsk

Les mer om studien og et kort norsk sammendrag  av artikkelen på prosjektsiden