Forskning

Forskning på Sunnaas sykehus skal frambringe ny viten eller nye metoder som har relevans for våre pasientgrupper. Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for helseforetakene og er en sentral premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling. Den skal komme pasienter og befolkningen til gode gjennom etablering av ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsresultater skal komme til praktisk nytte ved å styrke innovasjonsarbeidet i regionen.

Forskningsstrategi

Last ned forskningsstrategi for Sunnaas sykehus 2013-16 (pdf)

Publikasjoner CRIStin

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin - et verktøy for forskere for bl.a. å registrere og profilere publikasjonsdata og prosjekter.

Oversikt over publikasjoner fra Sunnaas i CRIStin

Regional forskningsstøtte

Forskningsstøttefunksjoner, kurs, utlysninger, med mer.

Regional forskningsstøtte

Doktorgrader

Oversikt over avlagte doktorgraderOversikt over kommende disputaser