En mann som viser en gutt noe på datamaskinen

Forskning og Innovasjon

Sunnaas sykehus HF har et sterkt og aktivt forskningsmiljø med bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Senteret består av enhet for rehabilteringsteknologi (bevegelseslaboratorium, klinisk-fysiologisk laboratorium, robotlab, VR-lab), enhet for forskningsvirksomhet, enhet for laboratorievirksomhet (radiologi og klinisk kjemisk laboratorium), TRS kompetansenter for sjeldne diagnoser, testbed, utdanning og Sunnaas Rehabilitation Cluster.

Forskning

Sunnaas sykehus HF har et sterkt og aktivt forskningsmiljø med bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Senter for forskning og innovasjon ved Sunnaas er i dag landets fremste miljø for rehabiliteringsforskning, og består av en forskningsenhet, bevegelseslaboratorium, klinisk-fysiologisk laboratorium, røntgen og klinisk-kjemisk laboratorium, i tillegg til TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.​

​Vi har for tiden flere pågående ph-d.- og mastergradsprosjekter som er tilknyttet Sunnaas. 

Oversikt over forskningsprosjekter på Sunnaas sykehus

Forskningsgruppene våre har en bred tverrfaglig sammensetning som er dynamisk og varierer over tid. Gruppens medlemmer er ansatte ved sykehuset som driver med, eller er delaktig i, forskning innenfor gruppens tematiske område. Forskningsgruppen kan ta inn medlemmer som deltar i gruppen over kortere eller lengre perioder, for eksempel studenter, gjesteforskere, gjesteprofessor eller andre.​ 

Her er de fire forskningsgruppene våre:

Bevegelse og funksjon

Hjerneskaderehabilitering

Ryggmargsskader

​​Sjeldne tilstander

Sunnaas sykehus bidrar sterkt til utdanning og forskning innenfor rehabiliteringsfeltet og publiserer ca. 60-70 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner pr år. 

Oversikt over publikasjoner fra Sunnaas i PubMed​

Hvert år avlegger flere ansatte ved Sunnaas sykehus doktorgrad. Når Sunnaas-ansatte disputerer legges informasjon om dette under arrangementer.

Oversikt over avlagte doktorgrader

Et strategisk mål for Sunnaas sykehus er å være en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for rehabiliteringsforskning og innovasjon. I vår langtidsplan for 2022-2025 kan du lese mer om strategien, målene og tiltakene våre.​

Last ned langtidsplan for forskning på Sunnaas sykehus 2022-25 (pdf)

Forskningsavdelingen har ansvar for flere forskjellige laboratorietjenester. Les mer om disse på siden om laboratorietjenester.

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC)

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er et initiativ tatt av Sunnaas sykehus HF. På sikt er målet å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering.
Les mer om SRC
Illustrasjonsbilde forskere

Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere

Vil du delta i forskningsprosjektet om helseeffekter av trening og optimalisert ernæring hos rullestolbrukere? Prosjektet har spesielt fokus på effekten av styrketrening på beinhelse og forebygging av osteoporose og brudd hos rullestolbrukere, men også på fysisk helse ellers og mental helse.
Les mer om Bonewheel-prosjektet på nih.no, og meld din interesse
Illustrasjonsbilde Bonewheel
Sist oppdatert 26.04.2024