Forskning

Forskning på Sunnaas sykehus skal frambringe ny viten eller nye metoder som har relevans for våre pasientgrupper. Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for helseforetakene og er en sentral premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling. Den skal komme pasienter og befolkningen til gode gjennom etablering av ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsresultater skal komme til praktisk nytte ved å styrke innovasjonsarbeidet i regionen.

Langtidsplan for forskning

Last ned langtidsplan for forskning på Sunnaas sykehus 2022-25 (pdf)

Forskningsprosjekter

Oversikt over forskningsprosjekter på Sunnaas sykehus

​Forskningsgrupper

Formålet med forskningsgrupper ved Sunnaas sykehus er å bidra til at forskningen i større grad er i samsvar med, og understøtter sykehusets strategiske planer, å rett forskningen mot relevante og prioriterte områder, og å bidra til en mer robust og dynamisk forskning ved sykehuset.

Les mer om forskningsgruppene

Kliniske studier

Her finner du en oversikt over kliniske studier, både de som foregår her på sykehuset og på de andre helseforetakene i Norge.

Kliniske studier

Publikasjoner CRIStin

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin - et verktøy for forskere for bl.a. å registrere og profilere publikasjonsdata og prosjekter.

Oversikt over publikasjoner fra Sunnaas i CRIStin

Regional forskningsstøtte

Forskningsstøttefunksjoner, kurs, utlysninger, med mer.

Regional forskningsstøtte

Doktorgrader

Oversikt over avlagte doktorgrader Oversikt over kommende disputaser

Forskningsprosjekter

Se flere forskningsprosjekter
Fant du det du lette etter?