Forskning og utdanning

Sunnaas sykehus HF har et sterkt og aktivt forskningsmiljø med bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Forskningsavdelingen ved Sunnaas er i dag landets fremste miljø for rehabiliteringsforskning, og består av en forskningsenhet, bevegelseslaboratorium, klinisk-fysiologisk laboratorium, røntgen og klinisk-kjemisk laboratorium, i tillegg til TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.​

Forskningsprosjekter

​Vi har for tiden flere pågående ph-d.- og mastergradsprosjekter som er tilknyttet Sunnaas. 

Oversikt over forskningsprosjekter på Sunnaas sykehus

Forskningsgrupper

Forskningsgruppene våre har en bred tverrfaglig sammensetning som er dynamisk og varierer over tid. Gruppens medlemmer er ansatte ved sykehuset som driver med, eller er delaktig i, forskning innenfor gruppens tematiske område. Forskningsgruppen kan ta inn medlemmer som deltar i gruppen over kortere eller lengre perioder, for eksempel studenter, gjesteforskere, gjesteprofessor eller andre.​ 

Her er de fire forskningsgruppene våre:

Bevegelse og funksjon

Hjerneskaderehabilitering

Ryggmargsskader

​​Sjeldne tilstander

​Kliniske studier

Les om kliniske studier og hvordan du som er pasient kan søke om å delta

​​Følg linken nedenfor å se oversikten over alle ​kliniske studier, både de som foregår her på sykehuset og på de andre helseforetakene i Norge. Bruk søkefunksjonen eller filtrering for å finne studiene du ønsker å lese mer om. 

Kliniske studier ved helseforetak i Norge

Oversikt over våre publikasjoner

Sunnaas sykehus bidrar sterkt til utdanning og forskning innenfor rehabiliteringsfeltet og publiserer ca. 60-70 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner pr år. 

Oversikt over publikasjoner fra Sunnaas i PubMed​

​Avlagte doktorgrader

Hvert år avlegger flere ansatte ved Sunnaas sykehus doktorgrad. Når Sunnaas-ansatte disputerer legges informasjon om dette under arrangementer.

Oversikt over avlagte doktorgrader

Vår forskningsstrategi

Et strategisk mål for Sunnaas sykehus er å være en fremtredende nasjonal og internasjonal aktør for rehabiliteringsforskning og innovasjon. I vår langtidsplan for 2022-2025 kan du lese mer om strategien, målene og tiltakene våre.​

Last ned langtidsplan for forskning på Sunnaas sykehus 2022-25 (pdf)

Laboratorietjenester

Forskningsavdelingen har ansvar for flere forskjellige laboratorietjenester. Les mer om disse på siden om laboratorietjenester.

Fant du det du lette etter?