Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

​Nedenfor er en lang liste som det kan være vanskelig å finne frem i.

Det blir enklere hvis du gjør noen valg under Filtrer visningen.

Er du pasient, finner du de kursene som kan være aktuelle for deg under den behandlingen du er innlagt for.

Se behandlingstilbud

Kommende

Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskade - mai-juni 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/gruppeopphold-for-personer-med-inkomplett-ryggmargsskade-mai-juni-2017-2017-05-29Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskade - mai-juni 2017I månedsskiftet mai/ juni arrangerer vi gruppeopphold for deg som har en inkomplett ryggmargskade. Målet er at du skal få økt kunnskap og oppleve økt mestring. Det vil bli et tilsvarende opphold i september.28.05.2017 22:00:00GruppeoppholdSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Styremøte 8. juni 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-8-juni-2017-2017-06-08Styremøte 8. juni 2017Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 08.06.17 i Oslo. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.08.06.2017 10:30:00StyremøteSunnaas sykehus
Camp Spinal sommer 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/camp-spinal-sommer-2017-2017-06-16Camp Spinal sommer 2017Sunnaas sykehus og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade. 15.06.2017 22:00:00GruppeoppholdOlympiatoppen, OsloSunnaas sykehus
Camp Spinal ung 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/camp-spinal-ung-2017-2017-06-16Camp Spinal ung 2017Sunnaas sykehus og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, en aktivitetsleir for unge med ervervet ryggmargsskade. 15.06.2017 22:00:00GruppeoppholdOlympiatoppen, OsloSunnaas sykehus
Opphold for barn og ungdom med multiple osteokondromer (multiple hereditære eksostoser)https://www.sunnaas.no/arrangementer/opphold-for-barn-og-ungdom-med-multiple-osteokondromer-multiple-hereditere-eksostoser-2017-06-19Opphold for barn og ungdom med multiple osteokondromer (multiple hereditære eksostoser)Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS, gruppeopphold for barn med multiple ostekondromer (MO), også kalt multiple hereditære eksostoser (MHE) sommeren 2017. 18.06.2017 22:00:00GruppeoppholdBeitostølen helsesportsenterSunnaas sykehus
Styremøte 22. juni 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-22-juni-2017-2017-06-22Styremøte 22. juni 2017Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 22.06.17 på Sunnaas sykehus, Nesodden. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. 22.06.2017 10:30:00StyremøteSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Fagdag for voksne kortvokstehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fagdag-for-voksne-kortvokste-2017-06-29Fagdag for voksne kortvokste29. juni kan du lære mer om en rekke temaer knyttet til det å være kortvokst. TRS arrangerer fagdagen i samarbeid med Norsk interesseforening for kortvokste.29.06.2017 06:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeQuality hotel Sarpsborg Sunnaas sykehus
Rehabiliteringskonferansen 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/rehabiliteringskonferansen-2017-2017-09-13Rehabiliteringskonferansen 2017Påmeldingen til Rehabiliteringskonferansen 2017 er nå åpnet. Prekonferanse med faglig dypdykk 13. september. Rehabiliteringskonferanse 14.-15. september. 12.09.2017 22:00:00KonferanseScandic Park SandefjordSunnaas sykehus
Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskade - september 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/gruppeopphold-for-personer-med-inkomplett-ryggmargsskade-september-2017-2017-09-18Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskade - september 2017I september arrangerer vi gruppeopphold for deg som har en inkomplett ryggmargskade. Målet er at du skal få økt kunnskap og oppleve økt mestring.17.09.2017 22:00:00GruppeoppholdSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Kurs for foreldre til barn 0-2 år med dysmelihttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kurs-for-foreldre-til-barn-0-2-ar-med-dysmeli-2017-09-19Kurs for foreldre til barn 0-2 år med dysmeliHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved å være foreldre til et barn med dysmeli. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer. 18.09.2017 22:00:00GruppeoppholdSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Styremøte 28. september 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-28-september-2017-2017-09-28Styremøte 28. september 2017Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 28.09.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. 28.09.2017 10:30:00StyremøteSunnaas sykehus
Opphold for barn og ungdom med ryggmargsbrokkhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/opphold-for-barn-og-ungdom-med-ryggmargsbrokk-2017-10-02Opphold for barn og ungdom med ryggmargsbrokkBeitostølen Helsesportsenter arrangerer i samarbeid med TRS, gruppeopphold for barn med ryggmargsbrokk høsten 2017. 01.10.2017 22:00:00GruppeoppholdSunnaas sykehus
Familiekurs om Loeys-Dietz syndrom, EDS vaskulær type og andre FTAAD-tilstanderhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/familiekurs-om-loeys-dietz-syndrom-eds-vaskuler-type-og-andre-ftaad-tilstander-2017-10-02Familiekurs om Loeys-Dietz syndrom, EDS vaskulær type og andre FTAAD-tilstanderKurset er på Frambu 2. til 5. oktober. Her kan du lære mer om tilstandene, dele erfaringer samt bidra til utvikling av ny kunnskap, hvis du ønsker.01.10.2017 22:00:00KursFrambu (på Siggerud utenfor Oslo) Sandbakkveien 18, 1404 SiggerudSunnaas sykehus
Gruppeopphold for personer over 60 år med ryggmargsskade - oktober 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/gruppeopphold-for-personer-over-60-ar-med-ryggmargsskade-oktober-2017-2017-10-16Gruppeopphold for personer over 60 år med ryggmargsskade - oktober 2017I uke 42 (16.10. - 20.10.) arrangerer vi gruppeopphold for eldre personer med ryggmargsskade. Oppholdet inneholder erfaringsutveksling, faglig påfyll, tilrettelagt fysisk aktivitet i gruppe og sosialt samvær.15.10.2017 22:00:00GruppeoppholdSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Hospitering hjerneskaderhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hospitering-hjerneskader-2017-10-27Hospitering hjerneskaderHospitering med tema hjerneskader.27.10.2017 07:15:00HospiteringSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Styremøte 16. november 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-16-november-2017-2017-11-16Styremøte 16. november 2017Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 16.11.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. 16.11.2017 11:30:00StyremøteSunnaas sykehus
Hospitering ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hospitering-ryggmargsskade-2017-12-01Hospitering ryggmargsskadeHospiteringen har tema ryggmargsskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.01.12.2017 08:15:00HospiteringSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Styremøte 14. desember 2017https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-14-desember-2017-2017-12-14Styremøte 14. desember 2017Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 14.12.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. 14.12.2017 11:30:00StyremøteSunnaas sykehus

Fast

Hva er en ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-en-ryggmargsskadeHva er en ryggmargsskadeFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 16. februar og 4. mai kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Leve med endringer etter hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/leve-med-endringer-etter-hjerneslagLeve med endringer etter hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 13. februar, 3. april og 12. juni kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-det-offentlige-hjelpeapparatetTemakafé: Det offentlige hjelpeapparatetTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. februar, 16. mars og 15. juni kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Hva er et hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-et-hjerneslagHva er et hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 6. februar, 27. mars og 29. mai kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltakhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-ervervet-hjerneskade-folgevirkninger-og-tiltakTemakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltakTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 12. januar, 23. mars og 22. juni kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Seksualitet etter skadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/seksualitet-etter-skadeSeksualitet etter skadeFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 5. januar, 16. mars og 8. juni kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Stressmestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/stressmestringStressmestringLæringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 11. januar, 08. februar, 08. mars og 05. april kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Yrkes- og studieveiledninghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/yrkes-og-studieveiledningYrkes- og studieveiledningLæringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 1. februar, 1. mars og 29. mars kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Brannskade/Guillain-Barré syndrom/Amputasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/brannskadeguillain-barr-syndromamputasjonBrannskade/Guillain-Barré syndrom/AmputasjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 27. februar og 8. mai kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Urinveiene vårehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/urinveiene-vareUrinveiene våreFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. mars og 18. mai kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Hud - hva skal jeg passe påhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hud-hva-skal-jeg-passe-paHud - hva skal jeg passe påFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. mars og 1. juni kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Endret tenkeevne-kognisjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/endret-tenkeevne-kognisjonEndret tenkeevne-kognisjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 23. januar, 13. mars og 15. mai kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Kosthold og ernæringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-og-erneringKosthold og ernæringKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 20. februar, 10. april og 19. juni kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Fysisk aktivitet og kostholdhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-fysisk-aktivitet-og-kostholdTemakafé: Fysisk aktivitet og kostholdTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 23. februar og 18. mai kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Seksualitethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-seksualitetTemakafé: SeksualitetTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 9. februar, 4. mai og 6. juli kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-kommunikasjonTemakafé: KommunikasjonTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 26. januar, 9. mars, 20. april og 8. juni kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Hvordan ivareta armene best mulig?https://www.sunnaas.no/arrangementer/hvordan-ivareta-armene-best-muligHvordan ivareta armene best mulig?For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 26. januar, 6. april og 29. juni kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Når livet skal leveshttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-livet-skal-levesNår livet skal levesFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. februar, 20. april og 8. juni kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Offentlige støtteordningerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/offentlige-stotteordningerOffentlige støtteordningerFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. februar og 27. april kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-ved-multitraume-nevrologiske-sykdommer-eller-brannskadeKosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 23. januar, 20. mars og 29. mai kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Mestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestringMestringFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 12. januar, 23. mars og 15. juni kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Kost og ernæringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kost-og-erneringKost og ernæringLæringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 18. januar, 15. februar, 15. mars og 19. april kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Aktivitet i hverdagenhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/aktivitet-i-hverdagenAktivitet i hverdagenLæringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Hva er en multitraume - metabolske forandringerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-en-multitraume-metabolske-forandringerHva er en multitraume - metabolske forandringerKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 9. januar, 6. mars og 15. mai kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Egentrening/mengdetreninghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/egentreningmengdetreningEgentrening/mengdetreningKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 16. januar, 13. mars og 22. mai kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Mestring, søvn og smertehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring-sovn-og-smerteMestring, søvn og smerteKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 30. januar, 27. mars og 12. juni kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Pasient- og brukerombudethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/pasient-og-brukerombudetPasient- og brukerombudetKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 20. februar og 24. april kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Tarmfunksjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/tarmfunksjonTarmfunksjonFor pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 23. februar og 11. mai kl. 13.00-15.00.Sunnaas sykehus
Fysisk aktivitet og treninghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-treningFysisk aktivitet og treningKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 9. januar, 27. februar og 24. april kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kommunikasjonKommunikasjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 16. januar, 6. mars og 8. mai kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Følelser, selvbilde og samlivhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/folelser-selvbilde-og-samlivFølelser, selvbilde og samlivKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 30. januar, 20. mars og 22. mai kl. 11.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjonerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-sosialt-liv-og-informasjon-om-brukerorganisasjonerTemakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjonerTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. mars og 1. juni kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Hukommelse i praksishttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-hukommelse-i-praksisTemakafé: Hukommelse i praksisTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 19. januar, 30. mars og 29. juni kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Temakafé: Mestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-mestringTemakafé: MestringTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 16. februar og 11. mai kl. 10.00-12.00.Sunnaas sykehus
Seksualitet og samlivhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/seksualitet-og-samlivSeksualitet og samlivKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 6. februar, 3. april og 19. juni kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Støtteordninger og brukerorganisasjonerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/stotteordninger-og-brukerorganisasjonerStøtteordninger og brukerorganisasjonerKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 13. februar, 10. april og 26. juni kl. 13.00-14.20.Sunnaas sykehus
Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-folelsesmessige-endringer-etter-ervervet-hjerneskadeTemakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskadeTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 5. januar og 6. april kl. 10.00-12.00. Sunnaas sykehus
Funcobic (sittende aerobic) og erfaringsdelinghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/funcobic-sittende-aerobic-og-erfaringsdelingFuncobic (sittende aerobic) og erfaringsdelingSittende trening med varierte bevegelser til musikk for personer med ryggmargsskade eller andre med bevegelseshindringer. Sunnaas sykehus
Funkpump (stasjonstrening)https://www.sunnaas.no/arrangementer/funkpump-stasjonstreningFunkpump (stasjonstrening)Stasjonstrening med sikte på å stimulere bevegelse, koordinasjon, balanse, styrke og kondisjon for personer med ryggmargsskade eller andre med bevegelseshindringer.Sunnaas sykehus
Yogatrening og erfaringsdelinghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/yogatrening-og-erfaringsdelingYogatrening og erfaringsdelingYoga og erfaringsforum for personer med kognitiv svikt.Sunnaas sykehus