Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

​Nedenfor er en lang liste som det kan være vanskelig å finne frem i.

Det blir enklere hvis du gjør noen valg under Filtrer visningen.

Er du pasient, finner du de kursene som kan være aktuelle for deg under den behandlingen du er innlagt for.

Se behandlingstilbud

Kommende arrangementer

Stressmestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/stressmestring/25-04-2018StressmestringKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Med temaer som: stressbegrepet, stress er subjektivt, hvem er utsatt, ulike former, tidsklemma, parforhold, hva kan jeg gjøre, teknikker, meditasjon og oppmerksomt nærvær. 24.04.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hjerne og hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hjerne-og-hjerneskade/25-04-2018Hjerne og hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering. 24.04.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Styremøte - ekstraordinært 25.april 2018https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-ekstraordinert-25april-2018-2018-04-25Styremøte - ekstraordinært 25.april 2018Styret for Sunnaas sykehus HF avholder ekstraordinært styremøte på Thon Hotel Opera for behandling av utviklingsplanen. 25.04.2018 07:30:00StyremøteThon Hotel Opera, OsloSunnaas sykehus
Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjonerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-sosialt-liv-og-informasjon-om-brukerorganisasjoner/26-04-2018Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjonerTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer er: leve med kognitive endringer, hverdagsråd i sosialt liv og sosial kompetanse. Informasjon om brukerorganisasjoner. 25.04.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Offentlige støtteordninger og e-helsehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/offentlige-stotteordninger-og-e-helse/26-04-2018Offentlige støtteordninger og e-helseKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport. Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger - én journal, helseapper og samvalg.25.04.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hospitering: VR-spill i rehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hospitering-vr-spill-i-rehabilitering-2018-04-27Hospitering: VR-spill i rehabilitering27.04.2018 07:15:00HospiteringSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Seksualitet og samlivhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/seksualitet-og-samliv/30-04-2018Seksualitet og samlivKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer for kurset er helsebegrepet, nye utfordringer, hjelpemidler, sammen eller alene, ti fordeler med sex.29.04.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kosthold og ernæring ved hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-og-ernering-ved-hjerneslag/30-04-2018Kosthold og ernæring ved hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nøkkelråd for et sunt kosthold, hvordan spise variert og ha et sunt kosthold i hverdagen og kilder til god informasjon om kosthold. 29.04.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Når det er hjernen som er blitt sykhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-det-er-hjernen-som-er-blitt-syk/02-05-2018Når det er hjernen som er blitt sykFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. 01.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
E-helse VRDhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/e-helse-vrd/02-05-2018E-helse VRDKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger én journal, helseapper og samvalg. 01.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-kommunikasjon/03-05-2018Temakafé: KommunikasjonTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: Språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips.02.05.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Mestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring/03-05-2018MestringKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som vanlige psykiske reaksjoner etter skade, negativt stress, hva kjennetegner og avgjør god mestring etter skade.02.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-ved-multitraume-nevrologiske-sykdommer-eller-brannskade/07-05-2018Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer er ernæring og sykdom. Utfordringer og anbefalinger. Sårtilheling, benskjørhet og tarmproblematikk. Næringsstoffer og opptak. Sentrale kostholdsråd.06.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Fysisk aktivitet og trening etter hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-trening-etter-hjerneslag/07-05-2018Fysisk aktivitet og trening etter hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som fysisk aktivitet og trening etter hjerneslag. Hvordan forebygge og trene opp igjen kropp og hjerne. Riktig treningsnivå. Smarte grep og tiltak.06.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Aktivitet i hverdagenhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/aktivitet-i-hverdagen/09-05-2018Aktivitet i hverdagenKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som helsebegrepet, aktivitet, kosthold og hvile, helsegevinster ved aktivitet og litt om hverdagsaktivitet. 08.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-etter-traumatisk-hjerneskade/09-05-2018Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadeKurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel. 08.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Mestring, søvn og smertehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring-sovn-og-smerte/14-05-2018Mestring, søvn og smerteKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er vanlige psykiske reaksjoner etter skade, faktorer som fremmer god mestring, søvn og smerte.13.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kommunikasjon/14-05-2018KommunikasjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips til en god samtale.13.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kost og ernæringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kost-og-ernering/16-05-2018Kost og ernæringKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som sunt kosthold og betydningen av variert mat i hverdagen, måltidsrytme og bevisstgjøring rundt energi- og næringsinnhold i mat. 15.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hverdagslivet etter hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hverdagslivet-etter-hjerneskade/16-05-2018Hverdagslivet etter hjerneskadeFor for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.15.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/offentlige-stotterordninger-ved-traumatisk-hjerneskade/23-05-2018Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.22.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Yrkes- og studieveiledninghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/yrkes-og-studieveiledning/23-05-2018Yrkes- og studieveiledningKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som hvilke muligheter finnes, voksenopplæring, hvem har ansvaret, ulike veier til målet, tilrettelegging i arbeid og nyttige nettadresser. 22.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-det-offentlige-hjelpeapparatet/24-05-2018Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatetTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: offentlige støtteordninger; NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester, individuell plan, rettigheter, plikter og hjelpeapparatet.23.05.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Når livet skal leveshttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-livet-skal-leves/24-05-2018Når livet skal levesKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade om hvordan leve livet etter en skade.23.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Endret tenkeevne - kognisjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/endret-tenkeevne-kognisjon/28-05-2018Endret tenkeevne - kognisjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset gir informasjon om hvordan skade i ulike deler av hjernen gir ulike utfall og hvordan dette kan påvirke adferd, følelser og personlighet hos den enkelte. 27.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Aktivitet i hverdagen med multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskade.https://www.sunnaas.no/arrangementer/aktivitet-i-hverdagen-med-multitraume-nevrologiske-sykdommer-eller-brannskade/28-05-2018Aktivitet i hverdagen med multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskade.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. 27.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Rehabiliteringspsykologi - halvdagsseminarhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/rehabiliteringspsykologi-halvdagsseminar-2018-05-28Rehabiliteringspsykologi - halvdagsseminarHalvdagsseminaret i rehabiliteringspsykologi arrangeres i forbindelse med at sjefpsykolog Anne-Kristine Schanke går av med alderspensjon.28.05.2018 08:00:00FagseminarSunnaas NesoddenAuditorietSunnaas sykehus
Stressmestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/stressmestring/30-05-2018StressmestringKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Med temaer som: stressbegrepet, stress er subjektivt, hvem er utsatt, ulike former, tidsklemma, parforhold, hva kan jeg gjøre, teknikker, meditasjon og oppmerksomt nærvær. 29.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hjerne og hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hjerne-og-hjerneskade/30-05-2018Hjerne og hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering. 29.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Styremøte 30. mai 2018https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-30-mai-2018-2018-05-30Styremøte 30. mai 2018Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 30.05.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. 30.05.2018 07:00:00StyremøteOsloSunnaas sykehus
Temakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltakhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-ervervet-hjerneskade-folgevirkninger-og-tiltak/31-05-2018Temakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltakTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer er: teori om hjernens funksjoner og anatomi. Ulike hjerneskader og endringer etter. Kognitiv rehabilitering. Tilnærming og praktiske råd. 30.05.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hva er en ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-en-ryggmargsskade/31-05-2018Hva er en ryggmargsskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Temaer for kurset er årsak, anatomi og skadenivå. Følge av skade, spastisitet, reparasjon og betydning av trening. 30.05.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Støtteordningerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/stotteordninger/04-06-2018StøtteordningerKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport.03.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Følelser, selvbilde og samlivhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/folelser-selvbilde-og-samliv/04-06-2018Følelser, selvbilde og samlivKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nytt selvbilde, tilpasning, depresjon, sorg, samliv og seksualitet. Utfordringer som den slagrammede og familien står ovenfor etter slag.03.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Når det er hjernen som er blitt sykhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-det-er-hjernen-som-er-blitt-syk/06-06-2018Når det er hjernen som er blitt sykFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. 05.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
E-helse VRDhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/e-helse-vrd/06-06-2018E-helse VRDKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger én journal, helseapper og samvalg. 05.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Hukommelse i praksishttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-hukommelse-i-praksis/07-06-2018Temakafé: Hukommelse i praksisTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Kaféen tar for seg temaer som teori om hukommelse. Hukommelse i praksis. Innføring i indre og ytre hukommelsesstrategier. 06.06.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Tarmfunksjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/tarmfunksjon/07-06-2018TarmfunksjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Temaer for kurset er høye og lave skader, ulikhet i utfall, behandling og tiltak, tarmtømming og komplikasjoner, mestring og kontroll. 06.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hva er en multitraumehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-en-multitraume/11-06-2018Hva er en multitraumeKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kurset tar opp temaer som vanlige komplikasjoner, stressreaksjoner, smerte og senskader. 10.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hva er et hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-et-hjerneslag/11-06-2018Hva er et hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som generell informasjon om hjernens anatomi, fysiologi. Årsaker og forekomst.10.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Gruppeopphold for barn og ungdom med OI eller AMChttps://www.sunnaas.no/arrangementer/gruppeopphold-for-barn-og-ungdom-med-oi-eller-amc-2018-06-11Gruppeopphold for barn og ungdom med OI eller AMCSommeropphold på Beitostølen11.06.2018 07:00:00GruppeoppholdSunnaas sykehus
Kurs om Leri-Weill dyskondrosteosehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kurs-om-leri-weill-dyskondrosteose-2018-06-12Kurs om Leri-Weill dyskondrosteoseKurset er for personer fra 16 år med diagnosen Leri-Weill og foreldre / pårørende til barn med diagnosen som bor i Bergen og omegn. Fagpersoner (for eksempel ergo- og fysioterapeuter, helsesøstre, leger) 12.06.2018 07:00:00KursHaukeland Hotell, Jonas Lies vei 59, 5021 BergenSunnaas sykehus
Aktivitet i hverdagenhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/aktivitet-i-hverdagen/13-06-2018Aktivitet i hverdagenKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som helsebegrepet, aktivitet, kosthold og hvile, helsegevinster ved aktivitet og litt om hverdagsaktivitet. 12.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-etter-traumatisk-hjerneskade/13-06-2018Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadeKurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel. 12.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-folelsesmessige-endringer-etter-ervervet-hjerneskade/14-06-2018Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskadeTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Kurset tar for seg temaer som hvordan ervervet hjerneskade kan gi følelsesmessige endringer og vanlige reaksjoner. 13.06.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Urinveiene vårehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/urinveiene-vare/14-06-2018Urinveiene våreKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som følge etter ryggmargsskade, blæretømming, ulike komplikasjoner, hvordan hindre lekkasje, symptomer og behandling av urinveisinfeksjon, forebygging.13.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Guillain–Barré syndromhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/guillainbarr-syndrom/18-06-2018Guillain–Barré syndromKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer er nervesystemet, forekomst, årsak og utvikling av sykdom. Diagnostikk, symptomer og funn. Motoriske og sensoriske endringer. Prognose. 17.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Leve med endringer etter hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/leve-med-endringer-etter-hjerneslag/18-06-2018Leve med endringer etter hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som ressurser og utfordringer, korte og langsiktige mål, mestring og kapasitet, tiden etter Sunnaas.17.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kost og ernæringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kost-og-ernering/20-06-2018Kost og ernæringKurs og erfaringsutveksling for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kurset tar for seg temaer som sunt kosthold og betydningen av variert mat i hverdagen, måltidsrytme og bevisstgjøring rundt energi- og næringsinnhold i mat. 19.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hverdagslivet etter hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hverdagslivet-etter-hjerneskade/20-06-2018Hverdagslivet etter hjerneskadeFor for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.19.06.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus

Faste arrangementer

Tilstedeværende oppmerksomhet (mindfulness) i gruppehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/tilstedeverende-oppmerksomhet-mindfulness-i-gruppeTilstedeværende oppmerksomhet (mindfulness) i gruppeMindfulness kan regulere oppmerksomhet og følelser, samt bedre stress- og smertemestringen. Programmet er for deg med mild til moderat CP og går onsdager over åtte uker fra 11. april til 30. mai. Samlingene skjer primært over PC/nettbrett. Sunnaas sykehus

    Fant du det du lette etter?
    Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.