Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

​Nedenfor er en lang liste som det kan være vanskelig å finne frem i.

Det blir enklere hvis du gjør noen valg under Filtrer visningen.

Er du pasient, finner du de kursene som kan være aktuelle for deg under den behandlingen du er innlagt for.

Se behandlingstilbud

Kommende arrangementer

Når det er hjernen som er blitt sykhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-det-er-hjernen-som-er-blitt-syk/22-08-2018Når det er hjernen som er blitt sykFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. 21.08.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Seksualitet etter skadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/seksualitet-etter-skade/23-08-2018Seksualitet etter skadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som seksualitet generelt og etter alvorlig sykdom/skade. Utfordringer og endringer, hyppigst forkommende spørsmål, viktige momenter i samlivet og mestring. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som seksualitet generelt og etter alvorlig sykdom/skade. Utfordringer og endringer, hyppigst forkommende spørsmål, viktige momenter i samlivet og mestring. 22.08.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-kommunikasjon/23-08-2018Temakafé: KommunikasjonTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: Språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips.Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: Språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips.22.08.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Mestring, søvn og smertehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring-sovn-og-smerte/27-08-2018Mestring, søvn og smerteKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er vanlige psykiske reaksjoner etter skade, faktorer som fremmer god mestring, søvn og smerte.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er vanlige psykiske reaksjoner etter skade, faktorer som fremmer god mestring, søvn og smerte.26.08.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kommunikasjon/27-08-2018KommunikasjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips til en god samtale.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. 26.08.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hvordan lykkes med koordinerte pasientforløp og koordinatorrolle i sykehus?https://www.sunnaas.no/arrangementer/hvordan-lykkes-med-koordinerte-pasientforlop-og-koordinatorrolle-i-sykehus-2018-08-28Hvordan lykkes med koordinerte pasientforløp og koordinatorrolle i sykehus?Nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester. Nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester. 27.08.2018 22:00:00NettverksmøteHelsedirektoratetSunnaas sykehus
Brain Camp 2018: En aktiv hverdag med Locked-in syndromhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/brain-camp-2018-en-aktiv-hverdag-med-locked-in-syndrom-2018-08-29Brain Camp 2018: En aktiv hverdag med Locked-in syndromI samarbeid med Sunnaasstiftelsen inviterer vi til Brain Camp i Bodø for personer med Locked-in syndrom, deres pårørende og pleiere/assistenter/andre fagpersoner.I samarbeid med Sunnaasstiftelsen inviterer vi til Brain Camp i Bodø for personer med Locked-in syndrom, deres pårørende og pleiere/assistenter/andre fagpersoner.28.08.2018 22:00:00GruppeoppholdScandic Havet, BodøSunnaas sykehus
Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-etter-traumatisk-hjerneskade/29-08-2018Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadeKurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel. Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel. 28.08.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Hud - hva skal jeg passe påhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hud-hva-skal-jeg-passe-pa/30-08-2018Hud - hva skal jeg passe påKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som trykksår og avlastning, konsekvens av over- og undervekt, viktig ivaretakelse av hel hud, ødemer og forbrenning, praktiske råd om klær og sko, fritid og reiser. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som trykksår og avlastning, konsekvens av over- og undervekt, viktig ivaretakelse av hel hud, ødemer og forbrenning, praktiske råd om klær og sko, fritid og reiser. 29.08.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-det-offentlige-hjelpeapparatet/30-08-2018Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatetTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: offentlige støtteordninger; NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester, individuell plan, rettigheter, plikter og hjelpeapparatet.Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: offentlige støtteordninger; NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester, individuell plan, rettigheter, plikter og hjelpeapparatet.29.08.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Endret tenkeevne - kognisjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/endret-tenkeevne-kognisjon/03-09-2018Endret tenkeevne - kognisjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset gir informasjon om hvordan skade i ulike deler av hjernen gir ulike utfall og hvordan dette kan påvirke adferd, følelser og personlighet hos den enkelte. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset gir informasjon om hvordan skade i ulike deler av hjernen gir ulike utfall og hvordan dette kan påvirke adferd, følelser og personlighet hos den enkelte. 02.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Aktivitet i hverdagen med multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/aktivitet-i-hverdagen-med-multitraume-nevrologiske-sykdommer-eller-brannskade/03-09-2018Aktivitet i hverdagen med multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. 02.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hverdagslivet etter hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hverdagslivet-etter-hjerneskade/05-09-2018Hverdagslivet etter hjerneskadeFor for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.For for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.04.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kosthold ved ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-ved-ryggmargsskade/06-09-2018Kosthold ved ryggmargsskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg utfordringer som vekttap, endret kroppsmasse og behov for næringsstoffer. Blære, trykksår og osteoporose. Betennelsesdempende mat. Forebygging. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg utfordringer som vekttap, endret kroppsmasse og behov for næringsstoffer. Blære, trykksår og osteoporose. Betennelsesdempende mat. Forebygging. 05.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Seksualitethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-seksualitet/06-09-2018Temakafé: SeksualitetTemakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og pårørende. Kaféen tar for seg temaer som fysiske og følelsesmessige endringer i samliv og seksuallivet etter ervervet hjerneskade. Selvbilde, samhold, kommunikasjon. Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og pårørende. Kaféen tar for seg temaer som fysiske og følelsesmessige endringer i samliv og seksuallivet etter ervervet hjerneskade. Selvbilde, samhold, kommunikasjon. 05.09.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Støtteordningerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/stotteordninger/10-09-2018StøtteordningerKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport.09.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Følelser, selvbilde og samlivhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/folelser-selvbilde-og-samliv/10-09-2018Følelser, selvbilde og samlivKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nytt selvbilde, tilpasning, depresjon, sorg, samliv og seksualitet. Utfordringer som den slagrammede og familien står ovenfor etter slag.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nytt selvbilde, tilpasning, depresjon, sorg, samliv og seksualitet. Utfordringer som den slagrammede og familien står ovenfor etter slag.09.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Rehabiliteringskonferansenhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/rehabiliteringskonferansen-2018-09-10RehabiliteringskonferansenVelkommen til den årlige regionale Rehabiliteringskonferansen 2018! Vi forener lokale krefter og inspirerende talere, og byr på faglig fordypning, ny kunnskap, spennende prosjekter, og små og store fremskritt i rehabiliteringsfeltet. Velkommen til den årlige regionale Rehabiliteringskonferansen 2018! Vi forener lokale krefter og inspirerende talere, og byr på faglig fordypning, ny kunnskap, spennende prosjekter, og små og store fremskritt i rehabiliteringsfeltet. 09.09.2018 22:00:00KonferanseRadisson Blu Caledonien, KristiansandSunnaas sykehus
Kurs for foreldre til barn med dysmeli, 0 - 2 århttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kurs-for-foreldre-til-barn-med-dysmeli-0-2-ar-2018-09-11Kurs for foreldre til barn med dysmeli, 0 - 2 årKurset er for foreldre til barn mellom 0 -2 år med dysmeli. Kurset gjelder for både foreldrene og barnet. Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnets søsken. Kurset er for foreldre til barn mellom 0 -2 år med dysmeli. Kurset gjelder for både foreldrene og barnet. Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnets søsken. 11.09.2018 07:00:00KursSunnaas NesoddenTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas SykehusSunnaas sykehus
Offentlige støtteordninger og e-helsehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/offentlige-stotteordninger-og-e-helse/13-09-2018Offentlige støtteordninger og e-helseKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport. Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger - én journal, helseapper og samvalg.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport. Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger - én journal, helseapper og samvalg.12.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Mestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-mestring/13-09-2018Temakafé: MestringTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Kaféen tar for seg temaer som teori og begrepsforklaring. Innføring i ulike mestringsstrategier. Mestring i hverdagen. Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Kaféen tar for seg temaer som teori og begrepsforklaring. Innføring i ulike mestringsstrategier. Mestring i hverdagen. 12.09.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hva er en multitraumehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-en-multitraume/17-09-2018Hva er en multitraumeKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kurset tar opp temaer som vanlige komplikasjoner, stressreaksjoner, smerte og senskader. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kurset tar opp temaer som vanlige komplikasjoner, stressreaksjoner, smerte og senskader. 16.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hva er et hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-et-hjerneslag/17-09-2018Hva er et hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som generell informasjon om hjernens anatomi, fysiologi. Årsaker og forekomst.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som generell informasjon om hjernens anatomi, fysiologi. Årsaker og forekomst.16.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/gruppeopphold-for-personer-med-inkomplett-ryggmargsskade/17-09-2018-21-09-2018Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskadeVi arrangerer gruppeopphold for deg som har en inkomplett ryggmargskade. Målet er at du skal få økt kunnskap og oppleve økt mestring.Vi arrangerer gruppeopphold for deg som har en inkomplett ryggmargskade. Målet er at du skal få økt kunnskap og oppleve økt mestring.16.09.2018 22:00:00GruppeoppholdSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Nordisk sommerskole for nevrorehabiliteringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nordisk-sommerskole-for-nevrorehabilitering-2018-09-19Nordisk sommerskole for nevrorehabiliteringDen andre Nordiske Sommerskolen for Nevrorehabilitering arrangeres av det Nordiske Nettverk for Nevrorehabilitering og den henvender seg til alle medlemmene av nevrorehabiliteringsteametDen andre Nordiske Sommerskolen for Nevrorehabilitering arrangeres av det Nordiske Nettverk for Nevrorehabilitering og den henvender seg til alle medlemmene av nevrorehabiliteringsteamet18.09.2018 22:00:00FagseminarHotel Norregård, Falsterbro, SverigeSunnaas sykehus
Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/offentlige-stotterordninger-ved-traumatisk-hjerneskade/19-09-2018Offentlige støtterordninger ved traumatisk hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Offentlige rettigheter og plikter hos Nav, arbeidsgiver, utdanning, hjemmesituasjonen osv.For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. 18.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Tilbud på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter for voksne med Multiple Osteokondromer (MO) eller Olliers sjukdomhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/tilbud-pa-rode-kors-haugland-rehabiliteringssenter-for-voksne-med-multiple-osteokondromer-mo-eller-olliers-sjukdom-2018-09-19Tilbud på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter for voksne med Multiple Osteokondromer (MO) eller Olliers sjukdomFrå 19. september – 10.oktober 2018 tilbyr Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR), rehabiliteringsopphald for vaksne personar med MO eller Olliers sjukdom. Frå 19. september – 10.oktober 2018 tilbyr Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR), rehabiliteringsopphald for vaksne personar med MO eller Olliers sjukdom. 18.09.2018 22:00:00GruppeoppholdRøde Kors Haugland Rehabiliteringssenter for voksne i Fjaler kommune.Sunnaas sykehus
Mestringhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring/20-09-2018MestringKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som vanlige psykiske reaksjoner etter skade, negativt stress, hva kjennetegner og avgjør god mestring etter skade.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som vanlige psykiske reaksjoner etter skade, negativt stress, hva kjennetegner og avgjør god mestring etter skade.19.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Fysisk aktivitet og kostholdhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-fysisk-aktivitet-og-kosthold/20-09-2018Temakafé: Fysisk aktivitet og kostholdTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer er trening og fysisk aktivitet, ulike perspektiver på hvordan trening positivt påvirker mental og fysisk helse. Teori, tips og råd om kosthold. Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer er trening og fysisk aktivitet, ulike perspektiver på hvordan trening positivt påvirker mental og fysisk helse. Teori, tips og råd om kosthold. 19.09.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Styremøte 21. september 2018https://www.sunnaas.no/arrangementer/styremote-21-september-2018-2018-09-21Styremøte 21. september 2018Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 21.09.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 20.06.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet. 21.09.2018 07:00:00StyremøteSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Guillain–Barré syndromhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/guillainbarr-syndrom/24-09-2018Guillain–Barré syndromKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer er nervesystemet, forekomst, årsak og utvikling av sykdom. Diagnostikk, symptomer og funn. Motoriske og sensoriske endringer. Prognose. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer er nervesystemet, forekomst, årsak og utvikling av sykdom. Diagnostikk, symptomer og funn. Motoriske og sensoriske endringer. Prognose. 23.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Leve med endringer etter hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/leve-med-endringer-etter-hjerneslag/24-09-2018Leve med endringer etter hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som ressurser og utfordringer, korte og langsiktige mål, mestring og kapasitet, tiden etter Sunnaas.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som ressurser og utfordringer, korte og langsiktige mål, mestring og kapasitet, tiden etter Sunnaas.23.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hjerne og hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hjerne-og-hjerneskade/26-09-2018Hjerne og hjerneskadeFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering. For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Temaer som tas opp er gjennomgang av hjernens anatomi og fysiologi. Ulike skadeårsaker, forekomst, forløp og konsekvenser av TBI. Faktorer som har betydning for effektiv rehabilitering. 25.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Når livet skal leveshttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-livet-skal-leves/27-09-2018Når livet skal levesKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade om hvordan leve livet etter en skade.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. 26.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjonerhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-sosialt-liv-og-informasjon-om-brukerorganisasjoner/27-09-2018Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjonerTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer er: leve med kognitive endringer, hverdagsråd i sosialt liv og sosial kompetanse. Informasjon om brukerorganisasjoner. Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer er: leve med kognitive endringer, hverdagsråd i sosialt liv og sosial kompetanse. Informasjon om brukerorganisasjoner. 26.09.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-ved-multitraume-nevrologiske-sykdommer-eller-brannskade/01-10-2018Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer er ernæring og sykdom. Utfordringer og anbefalinger. Sårtilheling, benskjørhet og tarmproblematikk. Næringsstoffer og opptak. Sentrale kostholdsråd.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer er ernæring og sykdom. Utfordringer og anbefalinger. Sårtilheling, benskjørhet og tarmproblematikk. Næringsstoffer og opptak. Sentrale kostholdsråd.30.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kosthold og ernæring ved hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kosthold-og-ernering-ved-hjerneslag/01-10-2018Kosthold og ernæring ved hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nøkkelråd for et sunt kosthold, hvordan spise variert og ha et sunt kosthold i hverdagen og kilder til god informasjon om kosthold. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som nøkkelråd for et sunt kosthold, hvordan spise variert og ha et sunt kosthold i hverdagen og kilder til god informasjon om kosthold. 30.09.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Når det er hjernen som er blitt sykhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/nar-det-er-hjernen-som-er-blitt-syk/03-10-2018Når det er hjernen som er blitt sykFor pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. 02.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hva er en ryggmargsskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hva-er-en-ryggmargsskade/04-10-2018Hva er en ryggmargsskadeKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Temaer for kurset er årsak, anatomi og skadenivå. Følge av skade, spastisitet, reparasjon og betydning av trening. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Temaer for kurset er årsak, anatomi og skadenivå. Følge av skade, spastisitet, reparasjon og betydning av trening. 03.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-kommunikasjon/04-10-2018Temakafé: KommunikasjonTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: Språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips.Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: Språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips.03.10.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Seksualitet og samlivhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/seksualitet-og-samliv/08-10-2018Seksualitet og samlivKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer for kurset er helsebegrepet, nye utfordringer, hjelpemidler, sammen eller alene, ti fordeler med sex.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer for kurset er helsebegrepet, nye utfordringer, hjelpemidler, sammen eller alene, ti fordeler med sex.07.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Fysisk aktivitet og trening etter hjerneslaghttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-og-trening-etter-hjerneslag/08-10-2018Fysisk aktivitet og trening etter hjerneslagKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som fysisk aktivitet og trening etter hjerneslag. Hvordan forebygge og trene opp igjen kropp og hjerne. Riktig treningsnivå. Smarte grep og tiltak.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som fysisk aktivitet og trening etter hjerneslag. Hvordan forebygge og trene opp igjen kropp og hjerne. Riktig treningsnivå. Smarte grep og tiltak.07.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kurs for personer som nylig har fått diagnosen Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom og deres pårørendehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kurs-for-personer-som-nylig-har-fatt-diagnosen-marfans-syndrom-eller-loeys-dietz-syndrom-og-deres-parorende-2018-10-08Kurs for personer som nylig har fått diagnosen Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom og deres pårørendeDu som nylig har fått diagnosen Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom og dine pårørende er velkommen til å søke om å bli med på kurs på TRS. Du som nylig har fått diagnosen Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom og dine pårørende er velkommen til å søke om å bli med på kurs på TRS.07.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/fysisk-aktivitet-etter-traumatisk-hjerneskade/10-10-2018Fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskadeKurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel. Kurset gir anbefalinger for fysisk aktivitet etter traumatisk hjerneskade og informasjon om hjelp og tilbud i kommune/bydel. 09.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Tarmfunksjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/tarmfunksjon/11-10-2018TarmfunksjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Temaer for kurset er høye og lave skader, ulikhet i utfall, behandling og tiltak, tarmtømming og komplikasjoner, mestring og kontroll. Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Temaer for kurset er høye og lave skader, ulikhet i utfall, behandling og tiltak, tarmtømming og komplikasjoner, mestring og kontroll. 10.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatethttps://www.sunnaas.no/arrangementer/temakaf-det-offentlige-hjelpeapparatet/11-10-2018Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatetTemakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: offentlige støtteordninger; NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester, individuell plan, rettigheter, plikter og hjelpeapparatet.Temakaféen er for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende. Temaer: offentlige støtteordninger; NAV, Helfo, folketrygden, sosiale og kommunale tjenester, individuell plan, rettigheter, plikter og hjelpeapparatet.10.10.2018 22:00:00TemakafeSunnaas NesoddenSunnaas sykehus
Mestring, søvn og smertehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/mestring-sovn-og-smerte/15-10-2018Mestring, søvn og smerteKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er vanlige psykiske reaksjoner etter skade, faktorer som fremmer god mestring, søvn og smerte.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Temaer som tas opp er vanlige psykiske reaksjoner etter skade, faktorer som fremmer god mestring, søvn og smerte.14.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Kommunikasjonhttps://www.sunnaas.no/arrangementer/kommunikasjon/15-10-2018KommunikasjonKurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar for seg temaer som språk og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade, herunder afasi. Kognitive kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon med de nærmeste. Tips til en god samtale.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. 14.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Hverdagslivet etter hjerneskadehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/hverdagslivet-etter-hjerneskade/17-10-2018Hverdagslivet etter hjerneskadeFor for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.For for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kurset omhandler livet etter at pasienten er kommet hjem etter primærrehabilitering, og ulike aspekter ved hverdagslivet som kan være utfordrende etter en hjerneskade.16.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus
Urinveiene vårehttps://www.sunnaas.no/arrangementer/urinveiene-vare/18-10-2018Urinveiene våreKurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som følge etter ryggmargsskade, blæretømming, ulike komplikasjoner, hvordan hindre lekkasje, symptomer og behandling av urinveisinfeksjon, forebygging.Kurs og erfaringsutveksling for pasienter med ryggmargsskade. Kurset tar for seg temaer som følge etter ryggmargsskade, blæretømming, ulike komplikasjoner, hvordan hindre lekkasje, symptomer og behandling av urinveisinfeksjon, forebygging.17.10.2018 22:00:00KursSunnaas NesoddenLærings- og mestringssenteretSunnaas sykehus

Faste arrangementer

    Fant du det du lette etter?
    Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.