Avlagte doktorgrader

2016

28.10.2016
Fall og fallskader blant RMS i Norge og Sverige I (Karolinska Institutet/Sunnaas)

Vivien Jørgensen, fysioterapeut.

Changes in occupational pattern after disability
Annica Johansson, ergoterapeut.