HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Hovedmålet for forskningen ved Sunnaas sykehus er å bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for sykehusets målgrupper blir mest mulig kunnskapsbasert, samt å bidra til ny kunnskap om målgruppene. Det er også et mål å evaluere nye metoder for behandling og diagnostikk som kan komme til nytte for sykehusets målgrupper.

Forskningen er inndelt i tematiske forskningsgrupper. 
​Les om de ulike forskningsgruppene, se hvem som er medlemmer og gruppens prosjekter.​​

Pågående prosjekter

AVSLUTTEDE PROSJEKTER

Fant du det du lette etter?