HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Hovedmålet for forskningen ved Sunnaas sykehus er å bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for sykehusets målgrupper blir mest mulig kunnskapsbasert, samt å bidra til ny kunnskap om målgruppene. Det er også et mål å evaluere nye metoder for behandling og diagnostikk som kan komme til nytte for sykehusets målgrupper.

Prosjektbeskrivelser

Kliniske studier

Kliniske behandlingsstudier finnes i en egen nasjonal oversikt.

Flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved Sunnaas

Child in Context Intervention (CICI) - Behandlingsstudie for barn med ervervet hjerneskade i kronisk fase

I prosjektet "Child in Context Intervention (CICI)" prøver vi ut en ny type behandling for barn med ervervet hjerneskade i kronisk fase og deres familier. Behandlingen er tilpasset utfordringene som hver enkelt familie opplever.

Finansiering

Norsk Forskningsråd

Studien gjennomføres av

 • Edel Svendsen, spesialsykepleier, ph.d.
 • Ingvil Laberg Holthe, spesialist i nevropsykologi
 • Nina Rohrer-Baumgartner, spesialist i nevropsykologi, ph.d.
 • Marianne Løvstad, spesialist i nevropsykologi, professor i psykologi
 • i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Statped.

Les mer om CICI-studien og hvordan du kan delta

Empowerment through Camp Spinal? Active Rehabilitation for individuals with spinal cord injury

Pia Wedege, fysioterapeut

Hovedveileder

Frank E Abrahamsen, Norges Idrettshøgskole (NIH)

Medveiledere

 • Marit Sørensen, NIH
 • Anne Marie Lannem, Sunnaas sykehus

Finansiering

Eksternt: NIH, 80 %, 4 år.

Institusjon ph.d.-opptak

Norges Idrettshøgskole

Tidsramme

Oppstart 2018. Forventet avslutning 2022

Effect of individual nutrition therapy on body fat mass after traumatic spinal cord injury

Effekt av persontilpasset ernæringsbehandling på fettmasse under primær-rehabilitering av personer med traumatisk ryggmargsskade

Hanne Bjørg Slettahjell, klinisk ernæringsfysiolog

Hovedveileder

Christine Henriksen, Universitetet i Oslo (UiO)

Medveiledere

 • Vegard Strøm, Sunnaas sykehus
 • Fin Biering-Sørensen, Rigshospitalet, København, Danmark

Finansiering

Internt. Forskningstid 50 %.

Institusjon ph.d.-opptak

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Avdeling for ernæringsvitenskap

Tidsramme

Oppstart 2019. Forventet avslutning 2025.

Spinal Cord Injury in the Pediatric Population – an international multicenter study

Wiebke Höfers, fysioterapeut

Hovedveileder

Kirsti S Roaldsen, Sunnaas sykehus/OsloMet

Medveiledere

 • Vivien Jørgensen, Sunnaas sykehus
 • Johan Stanghelle, Sunnaas sykehus
 • Marika Augutis, Sundsvall sjukhus/Linkøping universitets-sjukhus, Sverige

Finansiering

Eksternt: Helse Sør-Øst, tildeling 2019, 50 %, 6 år. Nå 100 %, ca. 3 år.

Institusjon ph.d.-opptak

OsloMet, Fakultet for helsevitenskap

Tidsramme

Oppstart 2019, 50 %, siden februar 2020 100 %. Forventet avslutning 2023.

Changes in occupational pattern after disability

Annica Johansson, ergoterapeut.

Hovedveileder: Marie Berg, ergoterapeut, ph.d., Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Ann-Christin Eliasson, ph.d., professor, Karolinska Institutet.
 • Tor Haugstad, MD, ph.d., Sunnaas sykehus.
 • Arbetsterapeut, ph.d., Ulla Johansson, Karolinska Institutet.
 • Johan K Stanghelle, forskningsdirektør, MD, ph.d., professor, Sunnaas sykehus.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 21. januar 2016.

Les mer om prosjektet på uio.no

Tilbake til arbeid

Dag Brekke, lege.

Hovedveileder: Bjørgulf Claussen, UIO.
Biveileder:

 • Johan K. Stanghelle, Sunnaas sykehus.
 • Tor Haugstad, Sunnaas sykehus.
 • Søren Brage, UiO.

Disputerer 18. desember 2017.

Eyetracking og pupillometri

Kjersti Mæhlum Walle, psykolog.

Hovedveileder: Bruno Laeng, Psyk. Institutt.
Biveiledere:

 • Frank Becker, overlege, Sunnaas sykehus.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Kvalitativ studie innvandrere HiOA/Sunnaas

Line Nortvedt, sykepleier.

Hovedveileder: Vibeke Lohne, professor ved HIOA, Helsefag.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syd dansk universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved Nasjonalt Kompetansesenter for Minoritetshelse.

En kritisk diskursanalyse av hvordan rehabilitering gjenspeiles i norsk samhandlingspolitikk

Anne-Stine Røberg, sykepleier.

Hovedveileder: Grace Inga Romsland, fagsjef sykepleie, Sunnaas sykehus og førsteamanuensis, HiOA.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syddansk Universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Marte Feiring førsteamanuensis, HIOA.

Databasert kognitiv trening og plastisitet

Claudia Nyberg, lege.

Hovedveileder: Kristine Walhovd, Prof., ph.d, Psykologisk institutt, UiO.
Biveileder: Frank Becker, Overlege, ph.d., Sunnaas sykehus.

Utfordringer i utdannelse, arbeid og hverdagsliv for voksne med Marfans syndrom

Gry Velvin, sosionom.

Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, HIOA.
Biveileder: Svend Rand-Hendriksen, TRS/Sunnaas.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 8. desember 2016.

Les mer om prosjektet på hioa.no

Studier av hypermobilitet

Thy Thy Vanem, lege OUS Ullevål.

Hovedveileder: Svend Rand-Hendriksen, Sunnaas/TRS.
Biveiledere:

 • Benedicte Paus.
 • Cecilie Røe.
 • Odd Geiran, OUS.

Use of Telemedicine in the Outpatient treatment of Pressure Ulcer

Ingebjørg Irgens, lege.

Hovedveileder

Tiina Rekand, spinalavdelingen/nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.

Biveiledere

 • Jana Midelfart Hoff, spinalenheten/nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
 • Rolf Jelnes, Sygehus Sønderjylland, Danmark.
 • Johan K Stanghelle, Sunnaas sykehus.

Finansiering

Eksternt: Stiftelsen Dam, tildeling 2017, 100 % 3 år.
Internt: fra 2020 (forskningstiden er tillagt avdelingsoverlegestillingen i Forskningsavdelingen)

Instutisjon

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Tidsramme

Oppstart 2016. Forventet avslutning 2021

Sexuality in stroke rehabilitation. A relational perspective

Jannike K. Vikan. Klinisk sosionom.

Hovedveileder: Professor Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Professor Amy Østertun Geirdal, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Marie Nilsson, postdoc., Karolinska Institutet.

Gait in the elderly with Parkinson’s disease – Long term effects of a highly challenging balance training program

Linda Rennie, fysioterapeut.

Hovedveileder: Erika Franzén, Lektor, Phd, PT, Seksjon for sjukgymnastikk, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Arve Opheim, PhD, PT, Sunnaas Sykehus HF
 • Espen Dietrichs, Prof., Overlege, Nevrologisk avdelig, OUS.

Reshaping of attentional networks after unilateral stroke: Multimodal imaging of visual neglect

Erlend Solberg, lege.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveildere:

 • Brynjar Fure, slagenheten, Ullevål.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015: ”Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter: Effekter og mekanismer”

Geneviève Ricard, Master i psykologi/nevrovitenskap.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015. Resiliens i familier ved store fysisk skade. Et kvalitativ studie der familiers erfaringer med fysiske skader vil belyse resiliens i rehabiliteringsfeltet

Anne Geard, sykepleier.

Hovedveileder: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Marit Kirkevold UIO.
 • Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Assessing treatment-induced post-stroke neuroplasticity using multimodal MRI: A RCT study

Knut Kolskår, psykolog.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Aphasia telerehabilitation early post stroke

Hege Prag Øra, lege.

Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Vesna Miloshevska Jakimovska, lege. Kvotestipend Makedonia 1.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Mladen Savikj, lege. Kvotestipend Makedonia 2.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø, Sunnaas sykehus, UiO og UNN.

Anu Piira, fysioterapeut MSc,

Biveileder: Anne Lannem, Sunnaas sykehus.

Fant du det du lette etter?