Forskningsprosjekter

Hovedmålet for forskningen ved Sunnaas sykehus er å bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for sykehusets målgrupper blir mest mulig kunnskapsbasert, samt å bidra til ny kunnskap om målgruppene. Det er også et mål å evaluere nye metoder for behandling og diagnostikk som kan komme til nytte for sykehusets målgrupper.

Prosjektbeskrivelser

Flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved Sunnaas

Changes in occupational pattern after disability

Annica Johansson, ergoterapeut.

Hovedveileder: Marie Berg, ergoterapeut, ph.d., Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Ann-Christin Eliasson, ph.d., professor, Karolinska Institutet.
 • Tor Haugstad, MD, ph.d., Sunnaas sykehus.
 • Arbetsterapeut, ph.d., Ulla Johansson, Karolinska Institutet.
 • Johan K Stanghelle, forskningsdirektør, MD, ph.d., professor, Sunnaas sykehus.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 21. januar 2016.

Les mer om prosjektet på uio.no

Tilbake til arbeid

Dag Brekke, lege.

Hovedveileder: Bjørgulf Claussen, UIO.
Biveileder:

 • Johan K. Stanghelle, Sunnaas sykehus.
 • Tor Haugstad, Sunnaas sykehus.
 • Søren Brage, UiO.

Disputerer 18. desember 2017.

Eyetracking og pupillometri

Kjersti Mæhlum Walle, psykolog.

Hovedveileder: Bruno Laeng, Psyk. Institutt.
Biveiledere:

 • Frank Becker, overlege, Sunnaas sykehus.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Kvalitativ studie innvandrere HiOA/Sunnaas

Line Nortvedt, sykepleier.

Hovedveileder: Vibeke Lohne, professor ved HIOA, Helsefag.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syd dansk universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved Nasjonalt Kompetansesenter for Minoritetshelse.

En kritisk diskursanalyse av hvordan rehabilitering gjenspeiles i norsk samhandlingspolitikk

Anne-Stine Røberg, sykepleier.

Hovedveileder: Grace Inga Romsland, fagsjef sykepleie, Sunnaas sykehus og førsteamanuensis, HiOA.
Biveiledere:

 • Helle Ploug Hansen, professor ved Syddansk Universitet og gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus.
 • Marte Feiring førsteamanuensis, HIOA.

Databasert kognitiv trening og plastisitet

Claudia Nyberg, lege.

Hovedveileder: Kristine Walhovd, Prof., ph.d, Psykologisk institutt, UiO.
Biveileder: Frank Becker, Overlege, ph.d., Sunnaas sykehus.

Utfordringer i utdannelse, arbeid og hverdagsliv for voksne med Marfans syndrom

Gry Velvin, sosionom.

Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, HIOA.
Biveileder: Svend Rand-Hendriksen, TRS/Sunnaas.

Prosjekt avsluttet. Disputas avholdt 8. desember 2016.

Les mer om prosjektet på hioa.no

Studier av hypermobilitet

Thy Thy Vanem, lege OUS Ullevål.

Hovedveileder: Svend Rand-Hendriksen, Sunnaas/TRS.
Biveiledere:

 • Benedicte Paus.
 • Cecilie Røe.
 • Odd Geiran, OUS.

Use of Telemedicine in the Outpatient treatment of Pressure Ulcer

Ingebjørg Irgens, lege.

Hovedveileder: Tiina Rekand, spinalavdelingen/nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.
Biveiledere:

 • Jana Midelfart Hoff, spinalenheten/nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
 • Rolf Jelnes, ”Saar i Syd”, Sør Jutland og Sygehus Sønderjylland, Danmark.
 • Johan K Stanghelle, Sunnaas sykehus.

Sexuality in stroke rehabilitation. A relational perspective

Jannike K. Vikan. Klinisk sosionom.

Hovedveileder: Professor Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Professor Amy Østertun Geirdal, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Marie Nilsson, postdoc., Karolinska Institutet.

Gait in the elderly with Parkinson’s disease – Long term effects of a highly challenging balance training program

Linda Rennie, fysioterapeut.

Hovedveileder: Erika Franzén, Lektor, Phd, PT, Seksjon for sjukgymnastikk, Karolinska Institutet.
Biveiledere:

 • Arve Opheim, PhD, PT, Sunnaas Sykehus HF
 • Espen Dietrichs, Prof., Overlege, Nevrologisk avdelig, OUS.

Reshaping of attentional networks after unilateral stroke: Multimodal imaging of visual neglect

Erlend Solberg, lege.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveildere:

 • Brynjar Fure, slagenheten, Ullevål.
 • Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015: ”Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter: Effekter og mekanismer”

Geneviève Ricard, Master i psykologi/nevrovitenskap.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt Helse og Rehab 2015. Resiliens i familier ved store fysisk skade. Et kvalitativ studie der familiers erfaringer med fysiske skader vil belyse resiliens i rehabiliteringsfeltet

Anne Geard, sykepleier.

Hovedveileder: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus.
Biveiledere:

 • Marit Kirkevold UIO.
 • Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Assessing treatment-induced post-stroke neuroplasticity using multimodal MRI: A RCT study

Knut Kolskår, psykolog.

Hovedveileder: Lars T. Westlye, TOP, Ullevål.
Biveilder: Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus.

Prosjekt HSØ 2015: Aphasia telerehabilitation early post stroke

Hege Prag Øra, lege.

Hovedveileder: Frank Becker, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Vesna Miloshevska Jakimovska, lege. Kvotestipend Makedonia 1.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Basalmekanismer RMS

Mladen Savikj, lege. Kvotestipend Makedonia 2.

Hovedveileder: Emil Kostovski, Sunnaas sykehus.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø, Sunnaas sykehus, UiO og UNN.

Anu Piira, fysioterapeut MSc,

Biveileder: Anne Lannem, Sunnaas sykehus.

Fant du det du lette etter?