Forskning

Forskningsavdelingen ved Sunnaas sykehus er i dag landets fremste miljø for rehabiliteringsforskning. Avdelingen består av en forskningsenhet og klinisk laboratorievirksomhet. TRS kompetansenter for sjeldne diagnoser er oganisert under forskning.

Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner innenfor forskning og utdanning, og flere akademiske bistillinger ved blant annet Universitet i Oslo, OsloMET og Idrettshøyskolen, samt gjesteprofessorer fra flere utenlandske universitet. Forskningen er hovedsakelig fokusert på sykehusets målgrupper og funksjonsområder.

Forskning på Sunnaas sykehus skal frambringe ny viten eller nye metoder som har relevans for våre pasientgrupper. Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for helseforetakene og er en sentral premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling. Den skal komme pasienter og befolkningen til gode gjennom etablering av ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsresultater skal komme til praktisk nytte ved å styrke innovasjonsarbeidet i regionen.

 

Forskningsdirektør

Anne Catrine Trægde Martinsen

Avdelingsleder

Annette M. Juelsen

Seniorforsker, forskningsgruppeleder ryggmargsskader

Vegard Strøm

Fysioterapeut PhD, forskningsgruppeleder bevegelse og funksjon

Arve Opheim

Fagsjef psykologi, forskningsgruppeleder hjerneskaderehabilitering

Marianne Løvstad

Overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, forskningsgruppeleder sjeldne tilstander

Ariane Kwiet

Enhetsleder forskningslaboratorier

Ingebjørg Irgens

Senterleder, TRS
Kjersti Vardeberg

 

 
 

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr