Senter for forskning og innovasjon

Sunnaas sykehus HF har et sterkt og aktivt forskningsmiljø med bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Senteret består av enhet for rehabilteringsteknologi (bevegelseslaboratorium, klinisk-fysiologisk laboratorium, robotlab, VR-lab), enhet for forskningsvirksomhet, enhet for laboratorievirksomhet (radiologi og klinisk kjemisk laboratorium), TRS kompetansenter for sjeldne diagnoser, testbed, utdanning og Sunnaas Rehabilitation Cluster.

Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner innenfor forskning og utdanning, og flere akademiske bistillinger ved blant annet Universitet i Oslo, OsloMET og Idrettshøyskolen, samt gjesteprofessorer fra flere utenlandske universitet. Forskningen er hovedsakelig fokusert på sykehusets målgrupper og funksjonsområder.

Forskning på Sunnaas sykehus skal frambringe ny viten eller nye metoder som har relevans for våre pasientgrupper. Forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene for helseforetakene og er en sentral premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling. Den skal komme pasienter og befolkningen til gode gjennom etablering av ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsresultater skal komme til praktisk nytte ved å styrke innovasjonsarbeidet i regionen.

Les mer om forskning og utdanning

Les mer om Innovasjon

Les mer om TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Forskningsdirektør

Anne Catrine Trægde Martinsen

Enhetsleder forskningsvirksomhet

Vegard Strøm

Enhetsleder rehabiliteringsteknologi

Charlotta Hamre

Enhetsleder laboratorievirksomhet

Ingebjørg Irgens

Senterleder, TRS

Kjersti Vardeberg

Spesialrådgiver innovasjon/testbedkoordinator

Lene Mosberg

Spesialrådgiver administrasjon

Annette M. Juelsen

 

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr