Behandling

Videotime

På denne siden finner du det du trenger for å forberede deg til videotime.

Påloggingsinformasjon til videomøtet blir sendt i innkallingsbrevet som du mottar digitalt eller i posten.

For å få brev digitalt, må du ha registrert deg som bruker på helsenorge.no eller ha digital postkasse.

Før

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til et videomøte og er usikker på hva du må gjøre. Under kan du lese om hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

Videotimen kan gjennomføres på smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac.

 • Bruk nettleserne Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.
 • Om du bruker PC, ta gjerne en omstart (skru PC-en av og på).

Sunnaas sykehus benytter to videoløsninger: Confrere og join.nhn.no fra Norsk Helsenett. Du finner en lenke i innkallingsbrevet ditt som viser hvilken videoløsning som skal brukes.

Du kan selv teste videoløsningene

https://sunnaas.confrere.com/check
https://join.nhn.no/webapp/conference/998112

Brukerveiledning med utdypende informasjon

Brukerveiledning Confrere

Brukerveiledning join.nhn.no

Du må være tilkoblet internett for å bruke videoløsningene.

 • Hvis du bruker trådløst nett (wifi) bør du sitte så nært ruteren (internettboksen) som mulig.
 • Hvis du bruker 4G-nett, vær oppmerksom på at dette kan medføre ekstra kostnader. For best mulig signal, plasser deg nært et vindu.

Du vil bli kontaktet før din timeavtale for teknisk veiledning ved behov.

Hvis du ikke ønsker videotime eller har behov for å endre planlagt tidspunkt, må du gi beskjed i god tid før videotimen. Ta kontakt med oss.

Det er frivillig å benytte videotime, og du trenger ikke å fortelle hvorfor du ikke ønsker tilbudet. Det vil ikke få konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

 • Forbered deg i god tid.
 • Sett deg et rolig sted med godt lys, i et rom hvor du kan være alene.
 • Sjekk at utstyret er ladet og koblet til trådløst nettverk.
 • Unngå å sitte med vindu rett bak deg (baklys kan gi dårligere bilde).
 • Ha tilgang til telefon, i tilfelle tekniske problemer.
 • Bruk lenken i innkallingsbrevet eller påminnelses-sms.
 • Logg deg på videoløsningen litt før konsultasjonen skal starte.

Her finner du mer om helsetjenester på nett.

Under

Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for videokonsultasjoner. Oppstår det problem underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her.

 • Oppgi hvem som er i rommet sammen med deg. Alle involverte parter må presentere seg.
 • Oppgi hvis det er en person i nærheten i tilfelle akutt situasjon.

 • Ved spørsmål om PIN- kode ved bruk av Join: Se bort fra dette feltet og trykk kun «Delta her».
 • Om du bruker PC, ta gjerne en omstart (skru PC-en av og på).
 • Sitt nærmest mulig ruter eller bytt til annet nettverk eller 4G-nettverk (husk at det kan påløpe kostnader ved bruk av 4G).
 • Forsøk en annen nettleser. Bruk nettleserne Google chrome, Microsoft Edge eller Safari.
 

Etter

Selv om møtet med behandler skjer på et annet sted enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder.

Videotimen blir dokumentert på vanlig måte i din journal.
Egenandelen er den samme som ved vanlig fysisk oppmøte ved sykehuset. Faktura blir sendt i etterkant av timen. Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ikke egenandel.

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videoløsningen har en kryptert linje og foregår i «sanntid» og blir ikke lagret verken på internett eller på våre servere.

Vær oppmerksom

Har du spørsmål, ta kontakt med Sunnaas sykehus tlf. 66 96 90 00 eller eventuelt annen kontaktperson du har fått oppgitt.

Kontakt