Poliklinikk Oslo

Sunnaas sykehus tilbyr poliklinikk til pasienter innen sykehusets målgrupper. Pasienter kommer i hovedsak fra Helse Sør-Øst, men vi tilbyr også tjenester til pasienter i andre regioner.

Poliklinikken tilbyr

 • undersøkelser og kartlegging
 • oppfølging og behandling
 • rådgivning, veiledning og opplæring
 • vurdering av pasienter som er innlagt på akuttsykehus og andre helseinstitusjoner
 • avklaring av pasienter henvist fra fastlege
 • oppfølging og kontroll av pasienter etter iverksatte tiltak i sykehuset
 • treningsbehandling
 • virtuell gruppetrening

Etter en poliklinisk konsultasjon vil pasient og behandler sammen bli enige om videre oppfølging.

Poliklinikk tilbys ved

 • oppmøtekonsultasjon
 • videokonsultasjon
 • telefonkonsultasjon
 • ambulante tjenester (oppsøkende virksomhet)

Henvisningsrutiner

Poliklinikken følger sykehusets generelle inntakskriterier. Pasienter henvises til poliklinikken basert på interne eller eksterne henvisninger.

Poliklinikken er en integrert del av det samlede behandlingstilbudet til sykehuset. 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 14:00
 • Tirsdag 09:00 - 14:00
 • Onsdag 09:00 - 14:00
 • Torsdag 09:00 - 14:00
 • Fredag 09:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Telefonen er stengt mellom kl. 12.00 og 13.00. Poliklinikken er stengt i helger og på helligdager.

Slik finner du fram

Aker helsearena

Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

0586 Oslo