HELSENORGE

Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type

Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet, nærsynthet, lite bekken, progredierende ryggskjevhet (kypho-skoliose) og andre endringer i skjelettet som kalvbenthet (genu valgum) og forkorting av lange rørknokler.

Andre navn

SMD Scmidt type, Spondylometaphyseal dysplasia Schmidt type, Spondylometaphyseal dysplasia with severe genu valgum

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q77.8, ORPHA: 93316, OMIM: 184253

Interesse​​​forening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer​​ informasjon

Om kortvo​ksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Spondylometafyseal dysplasi Schmidt type, og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved kortvoksthet

Om psykologiske ​​​forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forh​old og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter ​​og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?