Psykologiske forhold ved kortvoksthet

Å leve med en sjelden bensykdom som innebærer kortvoksthet kan påvirke en persons liv på mange måter; biologisk, psykologisk og sosialt. Disse forholdene varierer fra person til person og på ulike tidspunkt i livet for en og samme person. Det er derfor vanskelig å forutsi hvilke psykologiske konsekvenser det vil ha for en bestemt person å leve med kortvoksthet.

​Psykologiske for​​hold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier) med kortvoksthet er sjeldne diagnoser. De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi psykologiske utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser, dette har vi samlet informasjon om på en egen side. Der finner du også informasjon og lenker til mestringsressurser og hjelpetilbud.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Psykologiske for​​hold ved kortvoksthet

Å være kortvokst innebærer å være synlig annerledes. Dette kan gi uønsket oppmerksomhet. Selv om det ikke nødvendigvis er vondt ment, kan det være strevsomt (1). Noen har funnet gode mestringsstrategier for å takle dette, mens andre kan ha nytte av å snakke om slike opplevelser med en person man har tillit til.

Gjennom Norsk interesseforening for kortvokste (NIK) er det mulighet for å snakke med andre i tilsvarende situasjoner (likeperson).

I barne- og ungdomsalder opplever mange at høydeforskjellen mellom en selv og jevnaldrende blir større og større. På grunn av sin kortvoksthet kan man derfor erfare å bli behandlet som yngre enn man er (1). Dette kan oppleves ubehagelig fordi en kan føle seg misforstått og barnsliggjort. Det er viktig at omgivelsene møter en kortvokst person med forventninger og krav som er tilpasset deres alder.

Noen personer med kortvoksthet vil gjerne forsøke å mestre like mye som alle andre. Dette kan bety at man noen ganger strekker seg langt og bruker mer energi på å utføre praktiske oppgaver. Selv om det kan føles viktig å mestre ting på egen hånd, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å spørre om hjelp fra andre eller ta i bruk hjelpemidler.

Forskningsprosjekt om​​​​ psykisk ​​​​​​helse og livskvalitet hos voksne med kortvoksthet 

På TRS erfarer vi at mange lever gode liv, men også at noen sliter med selvfølelsen. Derfor har vi i samarbeid med NIK satt i gang et forskningsprosjekt om livskvalitet og psykisk helse hos voksne med kortvoksthet for å undersøke hvordan det er å leve med en kortvokstdiagnose.  

Her finner du mer informasjon om prosjektet 

​Refera​​​nser

  1. Schanke AK, Thorsen K. A life-course perspective on stigma-handling: resilience in persons of restricted growth narrated in life histories. Disabil Rehabil. 2014;36(17):1464-73.

 

 Siste faglig oppdatert i november 2021

Sist oppdatert 03.04.2024