Spondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD)

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for spondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD).  Det finnes flere ulike undertyper. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med spondyloepimetafyseal dysplasi.

Du kan lese mer om kortvoksthet her