HELSENORGE

Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDK

Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type (SEDK) er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet og tidlige degenerative leddforandringer.

Les om spondyloepifyseal dysplasi Kimberly type hos Orphanet, på engelsk

​Spondyloe​pifyseal dysplasi, Kimberly type (SEDK) tilhører diagnosegruppen spondyloepifyseal dysplasi (SED). Dette er en fellesbetegnelse for en gruppe tilstander med endringer i ryggvirvlene og rørknoklene.

Les mer om spondyloepifyseal dysplasi (SED)

Diagnoseb​​​etegnelser

ICD-10: Q77.7, ORPHA: 93283, OMIM: 608361

Interessefo​​​rening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer inf​​ormasjon

Om kortvok​​​​sthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Spondyloepiphyseal dysplasi, Kimberly type (SEDK) og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved kortvoksthet

Om psykologiske forhold​​​ og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og ​​​tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige


 

Fant du det du lette etter?