Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDK

Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type (SEDK) er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet og tidlige degenerative leddforandringer.

Diagnosebeskrivelse

Spondyloe​pifyseal dysplasi, Kimberly type (SEDK) tilhører diagnosegruppen spondyloepifyseal dysplasi (SED). Dette er en fellesbetegnelse for en gruppe tilstander med endringer i ryggvirvlene og rørknoklene.

Les om spondyloepifyseal dysplasi Kimberly type hos Orphanet, på engelsk

Les mer om spondyloepifyseal dysplasi (SED)

Diagnoseb​​​etegnelser

ICD-10: Q77.7, ORPHA: 93283, OMIM: 608361

Mer inf​​ormasjon

Om s​​​jeldne bensykdommer med tidlige leddforandringer (artose)

TRS holdt kurs for personer med sjeldne bensykdommer med tidlige leddforandringer (artose), i uke 9 2023. Paralellt med kurset ble det også avholdt fagdag/ webinar for lokale fysio og ergoterapeuter.

Her finner du presentasjoner fra kurset og opptak fra webinaret

I etterkant av kurset er det også laget en film med tips om trening ved sjeldne bensykdommer med tidlig leddpåvirkning.

Andre fag​miljøer og ressurser

  • Barneavdelinger ved regionale helseforetak
  • Genetiske avdlinger ved regionale helseforetak
  • Skjelettdysplasipoliklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus
  • Skjelettdysplasiklinikk for barn, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
  • Skjelettdysplasipoliklinikk for voksne, Sunnaas Sykehus
Sist oppdatert 24.05.2023