Robinows syndrom

Robinows syndrom er en svært sjelden, arvelig tilstand som kan føre til kortvoksthet, forandringer i ansikt, tenner, skjelettet og kjønnsorganer. Tilstanden inndeles i to undertyper, der den recessive formen er den mest alvorlige.

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q87.1, OMIM 180700 (dominant type) OMIM 268310 (recessiv type), Orphakode: 3107

Beskrivelse

Robinows syndrom inndeles i to undertyper; en recessiv (vikende) og en dominant arvelig type (1-4).  Den recessive undertypen er den mest alvorlige, med mest uttalte symptomer og funn.  Den dominant arvelige typen er en mildere variant med mindre uttalte organforandringer.

Årsak

Recessivt arvelig Robinows syndrom

Skyldes en genfeil (mutasjon) i begge gen-strenger i ROR2-genet. Begge foreldre er vanligvis friske bærere av genfeilen. Det er da 25 prosent sjanse i hvert svangerskap for at barnet skal arve genfeilen fra begge foreldre og selv utvikle tilstanden, og 50 prosent sjanse for at barnet blir frisk bærer av genfeilen.

Dominant arvelig Robinows syndrom

Skyldes en genfeil i et av flere gener som påvirker ROR2-genet. Hittil kjenner man til genfeil i genene WNT5A, DVL1 og DVL3 (4-6). Ved den dominant arvelige tilstanden er det 50 prosent sjanse i hvert svangerskap for at barnet arver tilstanden, hvis en av foreldrene har den.

Diagnose

Diagnosen stilles basert på typiske kjennetegn som beskrevet nedenfor, og kan eventuelt bekreftes med en gentest (1, 2).

Kjennetegn ved Robinows syndrom, recessiv type 

Følgende kan forekomme i ulik grad (2-7):

Skjelettet:

 • Uttalt kortvoksthet som er til stede allerede ved fødsel.
 • Korte rørknokler i armer og bein, spesielt underarmer og legger.
 • Korte og butte fingre og tær (bradydactyli).
 • Sammenvokste fingre (syndaktyli).
 • Forandringer i ryggvirvlene som kan føre til skjev rygg (kyfose, skoliose).
 • Sammenvokste og manglende ribbein.

Hodet:

 • Karakteristiske ansiktstrekk med bred panne, utstående øyne som sitter langt fra hverandre, liten nese med nesetipp oppover og bred nesebro.
 • Leppe- og eller ganespalte.
 • Ulike typer tannhelseproblemer som for mange tenner, tannfeilstillinger, tannråte og ekstra tannkjøttdannelse.

Andre organsystemer:

 • Underutviklete kjønnsorganer (liten penis hos gutter, og underutviklet klitoris eller kjønnslepper hos jenter).
 • Medfødte nyreforandringer og hjertefeil.
 • Negleforandringer.
 • Veksthormonmangel. 

Mental utvikling:

De fleste har normal intelligens, men noen kan ha nedsatt mental utvikling  (1, 2).

Kjennetegn ved Robinows syndrom, dominant type

 • Samme kjennetegn som den recessive formen, men mindre uttalte funn (1, 3-6).
 • Lett til moderat redusert høyde.
 • Har sjelden forandringer i rygg og ribbein.

Forekomst

Robinows syndrom er svært sjelden tilstand, med en antatt forekomst på under en av en million (1, 2).

Oppfølging av personer med Robinows syndrom

 • Personer med Robinows syndrom bør følges regelmessig av erfaren ortoped og ryggortoped ved universitetssykehus.
 • Det anbefales rutinemessig undersøkelse med ultralyd av hjerte og urinveier kort tid etter fødsel for å se etter mulige misdannelser.
 • Rutinemessig henvisning til TAKO-senteret anbefales for vurdering tannhelsemessige forhold.

OBS!

Vær oppmerksom på at det foreligger spesielle forholdsregler ved narkose (anestesi) når pasienten er kortvokst. TRS har utviklet et egent skriv om dette.

Les om spesielle forholdsregler ved anestesi ved kortvoksthet

Brukerorganisasjon

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK). http://www.kortvokste.no/

Andre ressurser og fagmiljøer

Mer om kortvoksthet

Les mer om kortvoksthet på TRS' nettsider

Referanser

 1. Roifman M, Brunner H, Lohr J, Mazzeu J, Chitayat D. Autosomal Dominant Robinow Syndrome. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Mefford HC, et al., editors. GeneReviews((R)). Seattle (WA): University of Washington, Seattle
 2. Bacino C. ROR2-Related Robinow Syndrome. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Mefford HC, et al., editors. GeneReviews((R)). Seattle (WA): University of Washington, Seattle
 3. Mishra S, Agarwalla SK, Pradhan S. Robinow Syndrome: A Rare Diagnosis. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR. 2015;9(12):Sd04-5.
 4. Roifman M, Marcelis CL, Paton T, Marshall C, Silver R, Lohr JL, et al. De novo WNT5A-associated autosomal dominant Robinow syndrome suggests specificity of genotype and phenotype. Clin Genet. 2015;87(1):34-41.
 5. White JJ, Mazzeu JF, Hoischen A, Bayram Y, Withers M, Gezdirici A, et al. DVL3 Alleles Resulting in a -1 Frameshift of the Last Exon Mediate Autosomal-Dominant Robinow Syndrome. Am J Hum Genet. 2016;98(3):553-61.
 6. White J, Mazzeu JF, Hoischen A, Jhangiani SN, Gambin T, Alcino MC, et al. DVL1 frameshift mutations clustering in the penultimate exon cause autosomal-dominant Robinow syndrome. Am J Hum Genet. 2015;96(4):612-22.
 7. Jain PS, Gupte TS, Jetpurwala AM, Dedhia SP. Robinow Syndrome and Fusion of Primary Teeth. Contemp Clin Dent. 2017;8(3):479-81.


Sist faglig oppdatert desember 2017.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.