Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for kondroektodermal dysplasi. Du kan lese informasjon på svensk hos den svenske socialstyrelsen

Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med kondroektodermal dysplasi.

Du kan lese mer om kortvoksthet her