HELSENORGE

Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)

Kondroektodermal dysplasi er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av kortvoksthet, endringer i brystkassen (korte ribben), overtallige fingrer og tær og tannforandringer. Det er også vanlig med hjertefeil.

Andre na​vn

Ellis van Crevelds syndrom , chondroectodermal dysplasia

Diagnosebet​egnelser

ICD-10: Q77.6, ORPHA: 289, OMIM: 225500, 617088, 618123

Informasjon om kond​​roektodermal dysplasi

Du kan lese informasjon om diagnsoen på svensk hos den svenske socialstyrelsen:

Les om Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser har laget informasjon om symptomer og behandling knyttet til tenner og munnhule ved Kondroektodermal dysplasi (Ellis van Crevelds syndrom).

Les om tenner og munnhule ved kondroektodermal dysplasi, symptomer og behandling

Interesse​forening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer infor​masjon

Om kortvoks​thet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med kondroektodermal dysplasi og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved kortvoksthet

Om psykologis​ke forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter o​g tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?