HELSENORGE

3M syndrom

3M syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av lav fødselsvekt, kortvoksthet ved fødsel, alvorlig veksthemming etter fødsel og stor hodestørrelse. Andre endringer i kroppen forekommer også. Intelligens er vanligvis ikke påvirket.

Les mer om 3M syndrom på engelsk, hos Orphanet

Andre navn

Dolychospondylisk dysplasi, 3-M syndrome

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q87.1, ORPHA: 2616, OMIM: 273750, 612921, 614205

Interesseforening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Les mer

Om kortvoksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, psykologiske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med 3M syndrom og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet

Om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

Fant du det du lette etter?