3M syndrom

3M syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av lav fødselsvekt, kortvoksthet ved fødsel, alvorlig veksthemming etter fødsel og stor hodestørrelse.

Diagnos​​ebeskrivelse

​Personer med 3M syndrom kan også ha andre endringer i kroppen. Intelligens er vanligvis ikke påvirket. 

Les mer om 3M syndrom på engelsk, hos Orphanet

An​​​dre navn

Dolychospondylisk dysplasi, 3-M syndrome

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q87.1, ORPHA: 2616, OMIM: 273750, 612921, 614205

Mer om sjeldne bensykdommer 

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet. Informasjonen kan være aktuell for personer med 3M syndrom og deres fagpersoner.

​​

Sist oppdatert 26.05.2023