Pågående forskning og prosjekter

Her finner du informasjon om pågående prosjekter ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser: Post. doc. og doktorgradsprosjekter. Mastergradsprosjekter. Andre forsknings- og utviklingsprosjekter. Internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk

Avsluttede prosjekter og publikasjoner beskrives på en egne sider:

Les om avsluttede TRS prosjekterSe oversikten over TRS publikasjoner

Pågående forskning og prosjekter


Post. doc. og doktorgradsprosjekter

Akondroplasi-studien

Type: Doktorgradsarbeid                                                                

Ansvarlig TRS: Overlege Svein Otto Fredwall                                                 

Status: Pågår, startet februar 2017

Les mer om prosjektet

Aktiv medvirkning og selvstendighet: En studie av relasjoner mellom helsepolitiske føringer og brukererfaringer.

Type: Post. doc. prosjekt

Ansvarlig TRS: Anne-Stine Bergquist Røberg

Status: Pågår, startet 2019

Les mer om prosjektet


Andre forsknings- og utviklingsprosjekter

En studie av utfordringer og muligheter i arbeidslivet for personer med sjeldne diagnoser

Type: Annet forskningsprosjekt

Ansvarlige: Gry Velvin, Brede Dammann og Trond Haagensen

 Pågående: oppstart november 2019

Les mer om prosjektet 

Modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving – en gjennomgang og utvikling av en 'ny' tanke og refleksjonsmodell

Type: Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Modellbasert kroppsøving

Ansvarlig: Ellen Berg, TRS, i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

RareSleep - et forskningsprosjekt om sjeldne diagnoser og søvn

Type: Annet forskningsprosjekt

Ansvarlig: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i samarbeid med TRS og flere andre instanser.

Ansvarlig TRS: Karina Heldal

Status: Pågående, oppstartet 2020.

Søvnapne, hjerte-kar og kraniofaciale forhold hos voksne med Marfans syndrom

Type: Annet forskningsprosjekt

Prosjektleder: Stefan Axelsson, TAKO senteret Lovisenberg Sykehus

Ansvarlige TRS: Nina Riise og Trine Bathen

Status: Pågående

Les mer om prosjektet

Voksne med akondroplasi og deres erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet

Voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og andre familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (FTAAD): Psykososiale forhold

Voksne med ryggmargsbrokk – fokus på fysisk funksjon

Type: Fagutvikling

Status: Pågående (oppstart januar 2017, planlagt slutt 2020)

Ansvarlige: Fysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen, overlege Ingeborg Lidal og overlege Marie Hoff. TRS

Les mer om prosjektet


Internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk

TRS deltar i mange ulike internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk:

Dansk - Norsk forskningsnettverk om rehabilitering og funksjonshemming; The Phlegethon network

Ansvarlig TRS: Anne-Stine Bergquist Røberg

Samarbeid mellom Aalborg og Aarhus universitet, Metropolitan University College, Via University College, Hvidovre og Hammel Hospital, Roskilde, København, Randers og Favrskovs kommuner i Danmark. Fra Norge, OsloMet og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Mer om nettverket:

The Phlegethon network is inspired by different theoretical approaches consisting of anthropological, educational and sociological. Though, Pierre Bourdieu's sociological theories form the primary frame of the studies consisting of field, capital and strategy, which enables the researchers to focus on the reproductive mechanisms of treatment in the Scandinavian welfare state.

Faglig nettverk om Marfans syndrom og lignende tilstander 

Nordisk samarbeid vedrørende arthrogryposis multiplex congenita (AMC)

Nordisk samarbeid vedrørende dysmeli

Nordisk samarbeid vedrørende Osteogenesis Imperfecta (OI) 

Fagnettverk og brukernettverk tilknyttet OI-Norden                          

Planlagt resultat: Utvikle nordisk undersøkelsesprotokoll for barn med OI

Ansvarlig TRS: Skjelettdysplasiteamet v. koordinator                            


Nordisk samarbeid vedrørende skjelettdysplasier

Samarbeid med fagmiljøer i Norge og Sverige                                        

Aktivitet: Nordisk workshop annethvert år                                         

Mål: Få kunnskap om og utveksle erfaringer om drift av skjelettdysplasiklinikk.                                                                    

Ansvarlig TRS: Svein Otto Fredwall

TRS deltakelse i andre internasjonale fagnettverk

Norden Osteogenesis Imperfecta federation, Osteogenesis Imperfecta Federation, Europe IF, International Federation for Spina Bifida, Nettverk rundt Transition-modell MMC


Fant du det du lette etter?