HELSENORGE

Pågående forskning og prosjekter

Her finner du informasjon om pågående prosjekter ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser: Post. doc. og doktorgradsprosjekter, mastergradsprosjekter, andre forsknings- og utviklingsprosjekter og internasjonale prosjekter.

Smerterehabiliterin​​​g for voksne personer med en skjelettdysplasi 

Type: Annet forskningsprosjekt

Status: Startet vår 2023

Ansvarlige for studien på TRS: Prosjektleder Ariane Kwiet

Les mer om prosjektet​​​

​”Hva skjuler seg bak beskrivelsen Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)?” - En studie av voksne med AMC i Norge

Type: Forskning

Status: Åpen for rekruttering mars 2023 til desember 2023 

​Ansvarlige for studien: Prosjektleder Lena Lande Wekre 

Les mer om prosjektet

​Systematisk kunnskapsop​​psummering om langvarige smerter og fatigue ved diagnosene multiple osteokondromer og Olliers sykdom

Type: Annet forskningsprosjekt

Status: Pågående, oppstart 2022

Les mer om prosjektet

​Psykisk helse og mestring hos voksne kortvokste​​​​ - ​​​​​en digital gruppebasert interven​​sjonsstudie​

​Typ​e: Annet forskningsprosjekt

Ansvarige: Svein Fredwall, Anne-Mette Bredahl, Elisabeth Fagereng og Taran Blakstvedt

Status: Pågående, oppstart januar 2023

Les mer om prosjektet

​​En studie av utfordringer og muligheter i arbeidslivet for personer med sjeldne diagnoser

Type: Annet forskningsprosjekt

Ansvarlige: Gry Velvin, Brede Dammann og Trond Haagensen

 Pågående: oppstart november 2019

Les mer om prosjektet 

Livskvalitet og psykisk helse hos voksne kortvokste med en skjelettdysplasi

Type: Annet forskningsprosjekt

Ansvarlige: Svein Fredwall, Anne-Mette Bredahl, Elisabeth Fagereng

Oppstart: November 2021

Les mer om prosjektet

Middelaldrende og eldre personer med ryggmargsbrokk – en 4 års oppfølgingsstudie

Type: Fagutvikling

Status: Pågående (Oppstart mars 2021, planlagt slutt i 2022)

Ansvarlig: Thea Vigen, Phd. og overlege (TRS)​

Les mer om prosjektet

​Simulering av kunnskapsbaserte beslutningsprosesser​​

Type: Annet forskningsprosjekt

Status: Pågående

Ansvarlig: Ariane Kwiet

Samarbeid: Samarbeidspartnere: Claire Glenton (Fagseksjon for Kunnskapsbasert praksis, HVL)​​

Les mer om prosjektet

Søvnapne, hjerte-kar og kraniofaciale forhold hos voksne med Marfans syndrom

Type: Annet forskningsprosjekt

Prosjektansvarlig: TAKO senteret Lovisenberg Sykehus

Ansvarlige TRS: Nina Riise og Trine Bathen

Status: Pågående

Les mer om prosjektet

Voksne med akondroplasi og deres erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet

Type: Annet forskningsprosjekt.

Ansvarlig: Anne-Mette Bredahl, TRS, i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Status: Pågående, oppstartet 2017.

Les mer om prosjektet

Voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) og andre familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (FTAAD): Psykososiale forhold


 

Internasjo​nale ​prosjekter 

TRS deltar i flere internasjonale prosjekter


Ernæring hos kortvokste med en skjelettdysplasi​​

Type: Kvalitativ pilotstudie basert på fokusgruppeintervjuer

Ansvarlige TRS: Overlege Svein Fredwall (prosejktleder), klinisk ernæringsfysiolog Johanne Kjellevik Ledang (ansvarlig for gjennomføring), psykologspesialist Anne Mette Bredahl, sosionom Gry Velvin 

Samarbeid: klinisk ernæringsfysiolog Natassja Billich ved Murdoch Children's Research Institute i Melbourne, Australia

Status: Pågående, oppstartet 2023​

Les mer om prosjektet

​​​Key4OI - felles undersøkelsesverktøy for barn og voksne med osteogenesis imperfecta (OI)

Key4OI er et internasjonalt prosjekt hvor både fagpersoner og personer med OI har vært med. Prosjektet har jobbet for å oppnå internasjonal, tverrfaglig enighet om et standard sett av resultatmål med tilhørende måleinstrumenter til bruk i oppfølging av personer med osteogenesis imperfecta. Dette vil gi sammenlignbare data på tvers av institusjoner og landegrenser, og dermed danne et godt utgangspunkt for forbedring av behandling, oppfølging og forskning på større populasjoner med OI.

Det er laget en film som beskriver prosjektet:

 


Prosjektet har også en egen nettside​

En artikkel om prosjektet ble publisert i Orphanet Journal of Rare diseases i mars 2021: A standard set of outcome measures for the comprehensive assessment of osteogenesis imperfecta.

TRS er representert i arbeidsgruppen i prosjektet og med i pilotprosjekt for utprøving av verktøyene i Norge.

Ansvarlig på TRS: Lena Lande Wekre.

The impact survey - en internasjonal studie av konsekvensene av å leve med osteogenesis imperfecta (OI).

Det pågår i 2021 en stor global studie på OI – og hvilken påvirkning OI har på den enkelte med diagnosen, deres liv og deres økonomi. TRS er representert i styringsgruppen for dette prosjektet.

Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden til den internasjonale OI foreningen OIFE

Ansvarlig på TRS: Lena Lande Wekre.Avsluttede prosjekter og publikasjoner

Avsluttede prosjekter og publikasjoner beskrives på en egne sider:

Les om avsluttede TRS prosjekterSe oversikten over TRS publikasjoner


​​
 

Fant du det du lette etter?