Simulering av kunnskapsbaserte beslutningsprosesser

TRS har i samarbeid med Claire Glenton fra Høgskulen på Vestlandet utviklet en workshopmodell hvor deltagere får oppleve hvordan det er å delta i et retningslinjepanel.

​I workshopen benyttes GRADE Evidence-to-Decision-rammeverket. Rammeverket er laget for å hjelpe grupper av mennesker til å komme til enighet om råd om helse, basert på tilgjengelig kunnskap. På denne måten får deltakerne i workshopen praktisk øvelse i å gjøre kunnskapsbaserte beslutninger i fellesskap. 

Kunnskap om rammeverket er viktig for dem som selv skal sitte i et retningslinjepanel, og også for personer som skal forholde seg til retningslinjer og ønsker å forstå hvordan disse er laget. 


Workshopen foregår som en simulering. Deltakerne blir tildelt rollen til et av medlemmene i et WHO-retningslinjepanel. Retningslinjepaneler i WHO består vanligvis av helsepersonell, forskere, myndighetspersoner, pasientrepresentanter og andre. Sammen vurderer de forskningsresultater og annen informasjon før de blir bedt om å komme fram til en anbefaling. I workshopen blir en slik prosess simulert. Etter simuleringen gjøres det en evaluering. 


Workshopen har blitt gjennomført tre ganger i grupper på 15-20 deltagerne med forskjellige bakgrunner, tilbakemeldingene blir nå evaluert. Det planlegges en publikasjon. I tillegg skal man vurdere hvordan materialet kan brukes av andre i framtiden.  

Sist oppdatert 24.10.2023