HELSENORGE

Systematisk kunnskapsoppsummering om langvarige smerter og fatigue ved diagnosene multiple osteokondromer og Olliers sykdom

​Prosje​​​ktbeskrivelse

Prosjekttype: 

Annet forskningsprosjekt

​Sta​​tus: 

Pågående, startet 2022, planlagt avsluttet 2024

​Ansvarlige for studien: 

Ariane Kwiet, Brede Damman og Trine Bathen, TRS

Samar​​​​beidspartner: 

Forskningsbibliotekar Hilde Strømme, Medisinsk bibliotek ,Universitetet i Oslo

​​Formål og hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?

Formålet med studien er å få en oversikt over forskningen og det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om langvarige smerter og fatigue ved disse diagnosene. Dette vil kunne gi kunnskap som er viktig i møte med både fagpersoner, personer med diagnosene og deres pårørende. Det vil også kunne legge grunnlag for videre internasjonal forskning.

​​Bakgrunn:

TRS erfarer at smerter og fatigue er vanlige plager hos personer med multiple osteokondromer og Olliers sykdom. Det synes imidlertid å finnes lite eller spredt forskningsbasert kunnskap. Vi mener det er viktig å systematisere og kritisk vurdere den kunnskapen som finnes, både om forekomst av langvarige smerter og fatigue, mulige årsaksmekanismer, måleverktøy og behandlingsmetoder.

​Metode ​og målgruppe:

Vi vil utføre en systematisk review, med systematisk litteratursøk og kritisk vurdering. Vi vil inkludere alle studier som rapporterer resultater om langvarige smerter og / eller fatigue hos personer med diagnsoene multiple osteokondromer og Olliers syndrom. Arbeidet vil bli utført etter gjeldende anbefalinger for systematisk review (PRISMA).

Protokoll for studien er registrert i PROSPERO, internasjonal database for registrering av protokoll for systematisk review.

Her kan du lese protokollen hos PROSPERO (på engelsk)

​Resultater:

Resultater planlegges publisert som en vitenskapelig artikkel i et fagfellevurdert internasjonalt tidsskrift. Det vil også bli laget populærvitenskap​​elige presentasjoner.


Fant du det du lette etter?