Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Urodynamisk laboratorium

Miksjonscystografi - MCG er en undersøkelse hvor man undersøker trykkforholdene i blæren samtidig som det benyttes et røntgenapparat - en C-bue for å få bilder av blæren.

Innledning

Ved høyt blæretrykk og vanskeligheter over tid med å få tømt blæren, kan det skje forandringer i blære og nyrer. For å undersøke og måle disse endringene, utføres MCG.

Henvisning og vurdering

Henvisningstekst mangler (lokal for Sunnaas)

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Du skal føre en drikke- og diurese-liste i tre dager før undersøkelsen.
Ta alle medisiner som vanlig. Når du kommer til undersøkelsen, vil du bli spurt om du benytter medisin som virker inn på blærefunksjonen.
Dersom du har urinveisinfeksjon må du få ny time.

Drikke- og diureseliste får du av personalet i avdelingen.

2. Under

For å finne ut av hvordan blære- og lukkemuskel jobber, måles trykket med to tynne elektroder. Én elektrode føres med et kateter inn til blæren via urinrøret som ved en vanlig kateterisering.  Dette kateteret er tynnere enn et vanlig kateter. Den andre elektroden føres inn i rektum, og denne skal måle buktrykket. Trykket i blæren registreres mens den langsomt fylles med temperert saltvann via kateteret.


Ved MCG settes 50 ml Omnipaque (kontrastvæske) inn i blæren før det kobles til saltvann. Dette gjør at vi får fine røntgenbilder av blære og urinrør gjennom hele fyllefasen.
Det blir også foretatt ultralyd av blære og nyrer.
Hos noen pasienter blir også blodtrykket fulgt. Om det skal måles blodtrykk hos deg, avgjør vi før undersøkelsen.

En MCG-undersøkelse er ikke smertefull, men noen opplever det som ubehagelig å få plassert de to elektrodene.

3. Etter

Etter at vi er ferdige, får du en samtale med lege og uroterapeut. Her går vi gjennom undersøkelsen og de foreløpige resultatene. Du får også anledning til å stille spørsmål dersom du har noe du lurer på.

Er du kontrollpasient ved sykehuset får du de endelige resultatene under oppsummeringssamtalen. Dersom du er lengre tids-liggende, snakker din lege med deg ved neste legevisitt.

Vær oppmerksom

Har du tidligere reagert på røntgen kontrastmidler, må du si i fra før vi starter.

Det er ingen kjente bivirkninger til denne undersøkelsen.

Har du tidligere opplevd å få urinveisinfeksjon kan du si i fra,  så får du noe forebyggende.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.