Spirometri

Pusteprøve
Klinisk fysiologisk laboratorium

Spirometri er en undersøkelse som måler lungefunksjonen din. Den gir primært informasjon om luftveienes tilstand. Vi måler blant annet hvor mye luft du maksimalt får til å puste ut, og hvor raskt du får til å puste ut luften. Verdiene vurderes i forhold til hva som er forventet av personer med samme alder, kroppshøyde og kjønn.

Før

Testen krever ingen forberedelse, men det er viktig at du ikke røyker og/eller inntar et stort måltid 1 time før testen. Om du bruker astma- eller KOLS-medisiner fra før, skal du bruke disse som du pleier å gjøre. Hvis du har blitt henvist til en reversibilitetstest skal du ikke ta astmamedisiner den dagen du skal testes.

Under

Når du kommer på lab-en, trenger testlederen noen opplysninger fra deg, som vekt, høyde, alder, røykevaner, medisinbruk, etc.

Du skal utføre forskjellige lungefunksjonstester ved å puste inn og ut gjennom et rør, i sittende stilling. Du får på en neseklype mens testene tas.

En vanlig spirometri varer omtrent 10-15 minutter. Hvis du har blitt henvist til en utvidet spirometri eller reversibilitetstest, vil undersøkelsen vare omtrent 30 minutter.

Etter

Etter testen går testlederen gjennom resultatene sammen med deg. Du kan stille spørsmål dersom du har behov for dette.Resultatene blir lagt inn i din elektroniske pasientjournal og du kan diskutere resultatene med legen i etterkant ved behov.

Vær oppmerksom

Noen kan bli svimmel og synes det er ubehagelig og noen kan få litt hoste av undersøkelsen.

Kontaktinformasjon

Klinisk fysiologisk laboratorium
Sunnaas sykehus Nesodden
Besøksadresse
Bjørnemyrveien 11(Kart)
1453 Bjørnemyr
Besøkstider
Det er midlertidig besøksrestriksjoner og adgangskontroll på sykehuset grunnet koronavirus.
Telefon
66 96 90 00
mandag - torsdag 08.00 - 17.00
fredag 08.00 - 16.00
Grunnet koronavirus kan det være endringer i sentralbordets åpningstider fra uke til uke. Hold deg oppdatert på sunnaas.no/beredskap
Fant du det du lette etter?