Regional behandlingstjeneste for nevrogen blæredysfunksjon

Nevrogen blæredysfunksjon

Nevrogen blæredysfunksjon er en forstyrrelse av nerveforsyningen til blæremuskelen (detrusor) og/eller lukkemuskelen (sfinkter), og samspillet mellom disse. Nerveskadens lokalisasjon og omfang er avgjørende for hvor mye vannlatningsfunksjonen påvirkes negativt. Hyppig vannlatning, brå og plutselig vannlatningstrang, urinlekkasjer, urinveisinfeksjoner og manglende evne til å igangsette vannlatningen er utfordringer mange kan oppleve.

Innledning

Henvisning og vurdering

Spesialisthelsetjenesten kan henvise til behandlingstjenesten.

Målgruppen er personer bosatt i helseregion Sør-Øst der det er mistanke om nevrogen blæredysfunksjon.

Dette kan være personer med ryggmargsskade, traumatisk hjerneskade, hjerneslag, multippel sklerose, cerebral parese, parkinson eller spinale sykdommer.

Sjekkliste for henvisning – spesialisthelsetjenesten henviser til utredning

Henvisningen skal inneholde:

 • Pasientens navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer/mobilnummer
 • Diagnose
 • Oversikt over tidligere sykdommer og operasjoner
 • Oversikt over legemidler i bruk
 • En konkret problemstilling og hva som ønskes vurdert
 • Relevante epikriser eller tidligere spesialistvurderinger

Elektronisk henvisning

Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Utredning

En tverrfaglig utredning kan for mange være hensiktsmessig i planleggingen av videre behandling og oppfølging.

Den polikliniske tverrfaglige utredningen er sammensatt. Den består av urodynamisk vurdering av risiko for komplikasjoner i øvre urinveier og praktisk håndtering av kateterisering og inkontinenshjelpemidler. Den kan også inkludere aspekter som håndfunksjon, kognitiv kapasitet, spastisitet og motivasjon.

 

Behandling

Målet med behandlingstjenesten er å forbedre pasientens livskvalitet og redusere risiko for komplikasjoner.

Tilbudet gis i form av tverrfaglige polikliniske konsultasjoner. Aktuelle undersøkelser som kan inngå:

Les mer om Urinblære - ultralyd

Urinblære - ultralyd

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger. Lydhodet på ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen og registrerer bølgene som kommer i retur. Lydbølgene blir fanget opp, analysert og blir omdannet til et bilde, som vi kan beskrive.

Ultralyd sendes fra et lydhode inn i kroppen til organene vi ønsker å se på. Ultralyden reflekteres og omdannes til et bilde på en skjerm via en datamaskin. Ultralydundersøkelse gir et bilde av form og fasong på blæren samt tykkelse på muskulaturen i blæreveggen.

Vi kan også måle størrelsen på nyrene samt sjekke om det står væske i dem eller om det er synlige cyster.

Både blære og nyrer sjekkes for nyrestein.

Ved ultralyd kan man også måle hvor mye urin som eventuelt er igjen i blæren etter vannlating.

 1. Før

  For å få til en god undersøkelse er vi avhengige av at det er urin i den blæra vi skal se på. Det er derfor fint om du ikke går på toalettet 1-2 timer før undersøkelsen.

 2. Under

  Ultralyddiagnostikk foregår uten noe form for inngrep. Det utføres ved hjelp av et lydhode som føres over huden der de aktuelle organene ligger. Denne undersøkelsen gjør ikke vondt.

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du en samtale med uroterapeut eller lege.

  Vanligvis får man resultatene med det samme.

  Blir det gjort funn vi ønsker å se nærmere på, får du en henvisning til annen undersøkelse som f.eks. renografi (undersøkelse av nyrene) eller cystoskopi (en urolog titter inn i blæra med et skop (kikkert)).

Gå til Urinblære - ultralyd

Les mer om Urinblære, flowmetri

Urinblære, flowmetri

Flowmetri er en undersøkelse for deg som kan starte og gjennomføre en vannlating på normal måte. Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen og hvor lang tid det tar å tømme blæra. Etter vannlatningen måles det for eventuell resturin ved hjelp av ultralyd.

 1. Før

  Det er tre ting å huske på til denne undersøkelsen:

  • Blæren skal være normalt full ved ankomst, slik at du kjenner behov for å tisse.
  • Før undersøkelsesdagen skal du i tre døgn føre en liste over hvor mye du drikker, hvor mye og hvor mange ganger du tisser, og du skal markere tidspunkt for eventuelle lekkasjer.
  • Dersom du får en urinveisinfeksjon, må du få hjelp til å bestille ny time. Undersøkelsen krever at du er symptomfri.

  Drikke- og diureseliste får du av personalet i avdelingen eller du kan laste den ned selv.

  Informasjonsvideo om undersøkelsen

  QR-kode til infofilm

  På youtube kan du se en kort informasjonsvideo om hvordan undersøkelsen foregår. Filmen kan du enten se direkte på PC, mobil og nettbrett. Eller du kan bruke QR-leser på mobil og skanne QR-koden for å se videoen på youtube.

  Informasjonsvideo om flowmetriundersøkelsen

 2. Under

  Det brukes et spesialtoalett som du skal tisse i. Urinstrålen treffer en vektskål som samler informasjon om hvor mye du tisser, kraften på strålen og hele tømningsforløpet. Disse dataene sendes inn i en maskin som tolker resultatet. Etter vannlatingen benytter vi ultralyd for å måle eventuell resturin.

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du samtale med uroterapeut. Da går dere igjennom de foreløpige resultatene av undersøkelsen, og du har tid til å stille eventuelle spørsmål.

  Det skrives en rapport fra undersøkelsen. Denne inneholder kurvene og resultatet fra selve flowmetriundersøkelsen, resturinvolumet, samt liten oppsummering av samtalen med uroterapeut.Legen i avdelingen din vil i etterkant gå igjennom dette med deg.

Gå til Urinblære, flowmetri

Les mer om Urinblære - cystometri

Urinblære - cystometri

Cystometri er en undersøkelse av hvordan blæren oppfører seg i lagringsfasen og i tømmefasen.

Ved forskjellige typer skade eller sykdom i nervesystemet, rammes ofte også nervene som styrer blærefunksjonen vår. Normalt styrer ryggmargen og hjernen impulsene til og fra urinblæren. I forbindelse med sykdom eller skade som rammer sentralnervesystemet, kan dette samspillet bli forstyrret. For å undersøke disse forstyrrelsene, gjøres en cystometri.

 1. Før

  • Alle medisiner tas som vanlig. Du vil bli spurt om du benytter medisiner som virker inn på blærefunksjonen.
  • Du skal føre en drikke- og diureseliste i tre dager før undersøkelsen. Denne får du av personalet i avdelingen din.
  • Dersom du har pågående urinveisinfeksjon må du ta kontakt for å få ny time.
  Drikke- og diureseliste får du av personalet i avdelingen eller du kan laste den ned selv.

 2. Under

  For å vite hvordan urinblæren jobber, måles trykket med to tynne sensorer. Én føres med et kateter inn til blæren via urinrøret, som ved en vanlig kateterisering. Den andre sensoren føres inn i rektum, og den skal måle buktrykket. Trykket i blæren registreres mens den langsomt fylles med temperert saltvann. Hos noen pasienter måler vi også blodtrykket regelmessig gjennom hele undersøkelsen.

  Når undersøkelsen er ferdig, bli blæren tømt via kateteret.

  Informasjonen samles i en datamaskin og kurvene tolkes i etterkant.

  Cystometri kan også gjøres ambulatorisk. Med dette menes at undersøkelsen utføres ved at pasienten har trykkmålere inne over flere timer, gjerne ett døgn. Da måles trykkene ved naturlig fylling av blæren, ikke ved fylling av saltvann.

  Pasienten skal i løpet av disse timene leve så normalt som mulig og utføre vannlatning som ellers.

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du samtale med uroterapeut, gjennomgang av de foreløpig resultatene og mulighet til å stille spørsmål hvis du lurer på noe.

  Det blir skrevet en rapport som oversendes lege i avdelingen. Legen går igjennom dette med deg enten på utskrivningssamtalen dersom du er kontroll pasient, eller på legevisitt dersom du er lengre inneliggende.

Vær oppmerksom

Undersøkelsen er ikke smertefull, men noen finner det ubehagelig å legge inn de to sensorene.

Gå til Urinblære - cystometri

Les mer om Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Miksjonscystografi, MCG er en undersøkelse hvor man undersøker trykkforholdene i blæren samtidig som det benyttes et røntgenapparat, en C-bue, for å få bilder av blæren.

Ved høyt blæretrykk og vanskeligheter over tid med å få tømt blæren, kan det skje forandringer i blære og nyrer. For å undersøke og måle disse endringene utføres MCG.

 1. Før

  Drikke- og diureseliste får du av personalet i avdelingen eller du kan laste den ned selv.

 2. Under

  For å finne ut av hvordan blære- og lukkemuskel jobber, måles trykket med to tynne sensorer.

  En sensor føres med et kateter inn til blæren via urinrøret som ved en vanlig kateterisering. Dette kateteret er tynnere enn et vanlig kateter. Den andre sensoren føres inn i rektum, og denne skal måle buktrykket. Trykket i blæren registreres mens den langsomt fylles med temperert saltvann via kateteret.

  Ved MCG settes 50ml Omnipaque (kontrastvæske) inn i blæren før det kobles til saltvann. Dette gjør at vi får fine røntgenbilder av blære og urinrør gjennom hele fyllefasen. Det blir også foretatt ultralyd av blære og nyrer.

  Hos noen blir også blodtrykket ditt fulgt. Om det skal måles blodtrykk hos deg, avgjør vi før undersøkelsen.

  En MCG-undersøkelse er ikke smertefull, men noen opplever det som ubehagelig å få plassert de to sensorene.

 3. Etter

  Etter at vi er ferdige, får du en samtale med lege og uroterapeut. Her går vi gjennom undersøkelsen og de foreløpige resultatene. Du får også anledning til å stille spørsmål dersom du har noe du lurer på.

  Er du kontrollpasient ved sykehuset får du de endelige resultatene under oppsummeringssamtalen. Dersom du er lengre tids-liggende, snakker din lege med deg ved neste legevisitt.

Vær oppmerksom

Hvis du tidligere har reagert på røntgen kontrastmidler, må du si i fra før vi starter.

Det er ingen kjente bivirkninger til denne undersøkelsen.

Hvis du tidligere har opplevd å få urinveisinfeksjon, gi beskjed og du kan få noe forebyggende.

Gå til Urinblære, miksjonscystografi - MCG

Oppfølging

For pasientene som ikke oppnår ønsket mål, skjer videre oppfølging i samarbeid med urologer eller gynekologer for mulig operativ behandling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Basseng

​Sykehuset har to basseng, store basseng (25 meter) og lille basseng (terapibasseng).​

​​Nesodden kommunene disponerer bassengene når de ikke er i bruk i pasientbehandling. Åpningstider, tildeling av tider, folkebad og trening for svømmeklubber finner du på ​​www.nesodden.kommune.no​

Besøkstider

Skal du besøke en som er pasient på sykehuset, må det avtales direkte med avdelingen. 

Kontaktinfo til alle avdelingene​​​

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Det er frisør på sykehuset. Frisørsalongen holder til i kjelleren i G-bygget ved garderoben til det store bassenget. Time kan bestilles på tlf 957 72 904. Besøkende kan også benytte seg av frisøren.

Hva bør jeg ha med meg?

Hva som gjelder for ditt rehabiliteringsopphold finner du utfyllende informasjon om på Rehabiliteringstilbud og undersøkelser. Men som regel bør du ta med følgende:

 • Individuell plan eller individuell opplæringsplan og dokumentasjon fra tidligere utredninger eller vurderinger, dersom du har dette.
 • Oppdatert medisinliste (legemiddelliste). Denne kan du få hos fastlegen din. Under korte innleggelser kan det være hensiktsmessig at du bruker dine egne medbragte legemidler.
 • Ortopediske og andre hjelpemidler dersom du har det.
 • Treningstøy og eventuelt badetøy. En del av rehabiliteringen innebærer fysisk aktivitet og trening. Sørg også for at du har yttertøy og skotøy til ulike værforhold.

Kart

Virtuell omvisning inne på sykehuset via Go​​​ogle Street View & 360​

Gå til Google Maps​, trykk på Street View & 360, så kan du bevege seg rundt i bildet.

Sunnaas sykehus HF på Google Maps

Kart over uteområdet

Trykk på kartet for å få det i større format (pdf).

Kart over sykehusområdetKveldsaktiviteter

Shuffleboard

Shuffleboard er en spennende aktivitet som likner på curling. Egnet for alle, både sittende og stående. Shuffleboard kan spilles både inne og ute. Gjennom aktiviteten får man trent på øye-håndkoordinasjon og strategisk tenking.

Bueskyting

Bueskyting kan drives som hobby, trim eller som toppidrett på Paralympicsnivå, alt etter ønske og behov. Det stilles store krav til nøyaktighet og koordinasjon. Rullestolbrukere konkurrerer nesten på lik linje med stående. Det finnes spesialutstyr, som hanske med hake på langfingeren for de som ikke har nok fingerstyrke til å trekke opp strengen. Bueskyting kan læres av alle, og man behøver ikke være fysisk sterk for å bli en dyktig bueskytter.

Bordtennis

Bordtennis er verdens raskeste ballspill passer både for stående og sittende utøvere, og for de med funksjonsnedsettelse i begge armene. Flere bordtennisspillere spiller med racketen i munnen, mellom hake og skulder eller armstump. Bordtennis er en teknisk idrett, med store krav til koordinasjon, reaksjon og hurtighet. Det gir også god balansetrening og er en Paralympicsøvelse.
Vi tilrettelegger slik at alle kan delta, uansett funksjonsnivå og uavhengig om man har spilt før.

Boccia

Boccia er en aktivitet for alle og er et presisjons- og fokusspill. De som ikke kan kaste eller trille kulen kan benytte en renne hvor kulen puffes ned. Boccia spilles enten i lag eller individuelt og er en Paralympicsøvelse.

Turløyper

Det er skiltet fire ulike turløyper i nærområdet som du kan benytte deg av om du ønsker. Løypene er merket og du får kart i servicetorg.

Stolpejakta

Orienteringsgruppa på Nesodden har plassert ut flere stolper i området rundt sykehuset som alle kan lete etter. Last ned appen «Stolpejakta» eller hent kart i servicetorg og start jakten!

Kveldsbønn

Hver torsdag kveld er det kveldsbønn/gudstjeneste med en enkel. kristen liturgi i Stillerommet/kapellet (bygg HU). Ulykker, sykdom og død kan gi mange tanker og spørsmål. Her er det lav terskel for å komme.

Sex​kafé​

​​Sexkaféen er et tilbud for inneliggende pasienter og deres pårørende hver tirsdag kl. 17 på Lærings- og mestringssenteret​. Kaféen er en uformell møteplass der du har mulighet til å snakke med sexolog. 

Laboratorietjenester

​På Sunnaas sykehus har vi ulike laboratorietjenester. Les mer om disse på ​siden om laboratorietjenester.

Mat, servering og kantine

Det er to kantiner i sykehuset en i bygg F og en i bygg H. 

Her spiser du som pasient alle måltider (frokost, lunsj, middag, kveldsmat), med mindre annet er avtalt med avdelingen. 

Sunnaas sykehus tilbyr et næringsrikt og variert kosthold, om det er medisinske eller kulturelle grunner for det sørger vi for at du får en spesiell diett.

Les mer om ernæring og rehabilitering.

Nødplan

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Røyking, alkohol og andre rusmidler

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Sykehusklovnene

​På dette sykehuset kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene

Tilgang til sykehusbygget

​Du får tildelt ditt eget nøkkelkort som du bruker når du skal inn og ut av sykehuset og terassen når hovedinngangen er stengt.

Besøkende som kommer utenom åpningstid følger instruks ved hovedinngangen (bygg B).

Tro og livssyn

​Ulykker, sykdom og død kan gi mange tanker og spørsmål. Sykehusprest og diakon er her for å møte pasienters, pårørendes og ansattes behov for samtale, sjelesorg, veiledning og kirkelige handlinger. 

Det stille rommet er åpent hele døgnet for stillhet, meditasjon, lystenning og bønn, og er et livsynssåpent rom. Du finner det innerst i underetasjen i H-bygget.

Prestetjenesten ivaretar også pasienter som tilhører andre kirke-, religions- og livssynssamfunn, og formidler kontakt med aktuelle ressurspersoner.

Tankene kan være mange og ordene få. Uansett hvor man er i livet, kan det være godt å ha noen å snakke med. Ta gjerne kontakt direkte med diakon​ Laila Bjerkehagen Andresen og sykehusprest Katrine Bråtane (i permisjon) eller gjennom teamet ditt.

Trådløst nettverk

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?