HELSENORGE

Weill-Marchesanis syndrom

Weill-Marchesanis syndrom er en sjelden tilstand kjennetegnet av kortvoksthet, korte fingre og tær (brachydactyli), leddstivhet og karakteristiske øyeforandringer; liten øyelinse (microspherophaki), løse linser (ectopia lentis), alvorlig nærsynthet (myopia), og grønn stær (glaucom).

Les mer om Weil-Marchesanis syndrom på engelsk, hos Orphanet

Andre n​​​avn

Weill-Marchesani syndrome, WMS, spherophakia-brachymorphia syndrome

Diagnosebete​​gnelser

ICD-10: Q87.0, ORPHA: 3449, OMIM: 277600, 608328, 614819

Interessefor​​ening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Les ​​mer

Om kort​​voksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Weill-Marchesanis syndrom og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet

Om psykologiske​​ forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psyk​ologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettighete​​​​r og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?