Faglige tema og informasjon som gjelder flere sjeldne diagnoser

Temasider

Mange tema som for eksempel ernæring, psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet er felles for mange sjeldne diagnoser. På denne siden finner du lenker til sider om ulike tema, med informasjon og råd for fagpersoner, personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende.

Sist oppdatert 09.10.2023