HELSENORGE

Multiple osteokondromer (MO) eller multiple hereditære eksostoser (MHE)

Multiple osteokondromer (MO) er en sjelden, arvelig tilstand der en utvikler godartede benutvekster/kuler i skjelettet, kalt osteokondromer (tidligere kalt eksostoser). Det er stor variasjon i hvordan sykdommen arter seg. De fleste med MO lever aktive liv til tross for plagene sine.


  

Frem til 2013 ble tilstanden vanligvis kalt multiple hereditære eksostoser (MHE) og dette navnet er fortsatt mye brukt. MO/MHE er en arvelig tilstand som skyldes en genforandring (mutasjon) i EXT1 eller EXT2 genet.

Hvor vanlig ​​​​er det?

Man antar at MO har en forekomst på 1 person per 50.000 innbyggere. ​

Diagn​ost​​​isering

Diagnosen baseres på en klinisk undersøkelse og funn på røntgenbilder av multiple (to eller flere) osteokondromer.

Diagnosebete​​gnelser

ICD-10: Q78.6, ORPHA: 321, OMIM: 133700, 133701, 600209

Andre lig​ne​nde tilstander 

Multiple osteokondromer kan også forekomme ved andre sykdommer som tricho-rhino-phalangealt syndron type 2 (TRPS type 2), metakondromatose ​og dysplasia epiphysealis hemimelice (Trevors sykdom). 

​S​​ymtomer, op​​pfølging og behandling

Personer med MO kan ha påvirkning av skjelettet og nervesystemet i ulik grad. Mange opplever økt grad av smerter og utmattelse. Personer med MO har økt risiko for utvikling av benkreft. Det er derfor viktig med regelmessig medisinsk oppfølging. Se for​øvrig mer utfyllende informasjon under medisinske forhold ved MO/ MHE i lenken nedenfor.​

Hva ​​​er MO? -​ en film

I denne filmen laget av TRS, forteller overlege Svein Fredwall hva MO er.

 ​​Interesseforen​​ing

Norsk MO- og Olliersforening

Mer informasj​​on

Om multiple oste​​okondromer

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med multiple osteokondromer:

Psykologiske forhold ved MO

Om rettigheter og tje​​​nester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Film om å leve me​​d MO og Olliers syndrom

I denne filmen laget av TRS, møter du to gutter og fire jenter. De forteller om hvordan det er å leve med MO og Olliers sykdom.

 


 

Sist faglig oppdatert juli 2022.


Fant du det du lette etter?