HELSENORGE

Weismann-Netters syndrom

Weismann-Netters syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet og bøyde leggben (tibia og fibula) og ryggskjevhet (skoliose og lumbar lordose). Andre skjelettforandringer som kan forekomme er endringer på ryggvirvlene, kraveben og ribben og forsinket fremspring av permanente tenner. Barn kan være senere med å begynne å gå enn jevnaldrende.

Les om Weimann-Netters syndrom hos Orphanet, på engelsk

Andre n​​​avn

WMS, Weismann-Netter syndrome

Diagnosebeteg​​nelser

ICD-10: Q77.8, ORPHA: 3344, OMIM: 112350

Interesse​​​forening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer info​​rmasjon

Om kortvo​​ksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Weismann-Netters syndrom og deres fagpersoner.

Les mer kortvoksthet

Om psykologisk​​e forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og tjenester​​​ i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?