Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type

Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet med kort overkropp, og andre endringer i skjelettet.

Diagnosebeskrivelse

Barn med SMD, Kozlowski type har vanligvis normal lengde ved fødsel. Diagnosen blir ofte oppdaget tidlig i barneårene på grunn av nedsatt vekst, spesielt i overkroppen, ofte kombinert med vaggende gange. Leddforandringer (artrose) er vanlig og utvikles ofte tidligere enn for folk flest (1-3).  

Andre ​​navn

Spondylomethaphyseal dysplasia Kozlowski type, SMD Kozlowski type

Diagnosebeteg​​nelser

ICD-10: Q 77.8, ORPHA: 93314, OMIM: 184252

Årsak og arvelighet 

SMD Kozlowski type skyldes en genforandring (mutasjon) i TRPV4 genet. Diagnosen arves autosomalt dominant, det vil si at hvis en av foreldrene har tilstanden, er det 50 % sjanse for at hvert av barna arver den (1). Symptombyrden kan variere for personer med denne diagnosen, men vanligvis er det kliniske bildet innad i en familie ganske likt (1). 


Forekomst 

SMD Kozlowski type er en svært sjelden tilstand. Man antar at under 1 person pr 1 million innbyggere har tilstanden (3). 


Symptomer og kjennetegn ved diagnosen 

Følgende finnes i ulik grad (1,2): 

Skjelettet 

 • Disproposjonal kortvoksthet med kort og bred overkropp (thorax), slutthøyde for voksne mellom 130 – 150 centimeter.
 • Ryggskjevhet (kyfoskoliose) som ofte forverres med alder  
 • Underutvikling (hypoplasi av odontoid prosess) og instabilitet (atlantoaxial instabilitet) av de øverste nakkevirvlene
 • Korte fingre (brachydactyli)
 • Tidlig utvikling av leddforandringer (artrose)
 • Vaggende gange og akseforandringer i knærne (genu varum)
 • Røntgenforandringer:
  • endringer i metafyseskivene i lange rørknokler (spesielt i lårben) (metafyseale forandringer), ofte synlig først fra 4-5 års alder. 
  • forandringer i ryggvirvlene, som er rektangulære og avflatede (platyspondyly)
  • kort og bred hoftekam og kort og bred lårhals (coxa vara)

Lunger 

 • Lungefunksjon kan være påvirket som følge av ryggskjevheter og endringer i brystkassen  

Hørsel 

 • Sensorisk – nevrologisk hørselstap 

Graviditet og fødsel 

 • Kvinner med SMD Kozlowski kan på grunn av nedsatt lungefunksjon ha vansker med å fullgå svangerskap til termin.
 • På grunn av lite bekken anbefales det vanligvis å føde med keisersnitt.  

Kognitiv funksjon 

 • Den kognitive utviklingen er vanligvis upåfallende.  

Diagnostisering 

Diagnosen settes på grunnlag av kliniske og radiologiske funn, og kan bekreftes ved gentesting.

 
Oppfølging og behandling 

Undersøkelser ved diagnosetidspunktet 

For å fastslå omfanget av symptomer og behov for oppfølging anbefales det at følgende gjøres hvis det ikke allerede er gjort i diagnostiseringsprosessen (1): 

 • Skjelettrøntgen for å undersøke påvirkning av lange rørknokler og ryggen
 • Røntgenbilder av nakke i fleksjon /ekstensjon for å vurdere om det er underutvikling og instabilitet i de øverste nakkevirvlene (atlantoaxial instabilitet og hypoplasi av odontoid prosess)
 • Undersøkelse av hørsel
 • Genetisk veiledning

Behandling  

Behandlingen er fokusert på behandling og forebygging av symptomer. Mange vil ha behov for tverrfaglig oppfølging som inkluderer barnelege, ortoped, fysioterapeut, øre- nese hals lege og ergoterapeut (1). Mulig behandling kan være:  

 • Kirurgiske inngrep ved store ryggskjevheter, instabilitet i nakken, smerter eller artrose
 • Konservative tiltak som fysioterapi, ergoterapi eller rehabiliteringstiltak
 • Smertebehandling
 • Behandling av nedsatt hørsel med hjelpemidler 

  
Oppfølging

Følgende oppfølging anbefales (1) 

 • Årlig vurdering og oppfølging for utvikling av leddsmerter og skoliose  
 • Årlig vurdering av hørsel
 • Funksjonell røntgen av nakke for vurdering av om det er klinisk signifikant odontoid hypoplasi: 
  • ved skolealder
  • før kirurgiske inngrep som krever narkose 

 
Unngå 

 • Personer som har fått påvist endring i nakkevirvler (odontoid hypoplasi) bør unngå ekstrem nakke fleksjon og ekstensjon. Det er viktig å ta hensyn til dette ved narkose – TRS har laget egne anbefalinger om narkose ved kortvoksthet 
 • Unngå aktiviteter og yrker med stor belastning på ledd og rygg. 
   
   

Andre fagmiljøer 

Mer inf​​​ormasjon

 1. McCray BA, Schindler A, Hoover-Fong JE, Sumner CJ. Autosomal Dominant TRPV4 Disorders. 2014 May 15 [Updated 2020 Sep 17]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.  
 2. Nishimura G, Lausch E, Savarirayan R, Shiba M, Spranger J, Zabel B, m.fl. TRPV4-associated skeletal dysplasias. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2012 Aug 15;160C(3):190-204
 3. Le Merrer. Orphanet: Spondylometaphyseal dysplasia, Kozlowski type. 2009 


Sist faglig oppdatert november 2023. 

Sist oppdatert 25.07.2023