HELSENORGE

Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type

Spondylometafyseal dysplasi, Kozlowski type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet, ryggskjevhet (skoliose), endringer i lårbenet (metafyseale forandringer) og i lårhalsen (coxa vara).

Les om spondylometafyseal dysplasi, Kozlowski type hos Orphanet, på engelsk

Andre ​​navn

Spondylomethaphyseal dysplasia Kozlowski type, SMD Kozlowski type

Diagnosebeteg​​nelser

ICD-10: Q 77.8, ORPHA: 93314, OMIM: 184252

Interesseforeni​​ng

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer inf​​​ormasjon

Om kortv​​oksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Spondylometafyseal dysplasi, Kozlowski type og deres fagpersoner.

Les mer kortvoksthet

Om psykologiske forho​​ld og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om ret​​tigheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

Fant du det du lette etter?