Spondylokarpotarsal synostose syndrom

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for spondylokarpotarsal synostose syndrom. Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Men vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med spondylokarpotarsal synostose syndrom.

Du kan lese mer om kortvoksthet her