HELSENORGE

Spondylokarpotarsal synostose syndrom

Spondylokarpotarsal synostose syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av progredierende sammenvoksninger i ryggraden (vertebral fusion), som oppstår etter fødsel. Dette medfører kortere overkropp og disproporsjonal kortvoksthet, ofte også med endringer i ryggsøylen (scoliose og lordose). Noen har også klumpfot.  

Les om spondylokarpotarsal synostose syndrom hos Orphanet, på engelsk

Andre na​​​vn

Spondylocarpotarsal synostosis, synspondylism

Diagnoseb​​etegnelser

ICD-10: Q76.4, ORPHA: 3275, OMIM: 272460

Interesse​​forening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer in​​​formasjon

Om kortvo​​​ksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med ​spondylokarpotarsal synostose syndrom og deres fagpersoner.

Les mer kortvoksthet

Om psykologi​​ske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forh​​old og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om retti​​gheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
 
 
 

Fant du det du lette etter?