HELSENORGE

Spondyloepimetafyseal dysplasi, aggrecan type

Spondyloepimetafyseal dysplasi, aggrecan type er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), med uttalt kortvoksthet, endringer i ansiktet og i skjelettet.

Les om spondyloepim​etafyseal dysplasi aggrecan type hos Orphanet, på engelsk

And​​​re n​​avn

Spondyloepimetaphyseal dysplasia aggrecan type, SEMD aggrecan type

Diagnose​​betegnelser

ICD-10: Q77.7, ORPHA: 171866, OMIM: 612813

Intere​sseforening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer infor​masjon

Om kortv​​oks​​thet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Spondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD) aggrecan type og deres fagpersoner.

Les mer om ulike f​orhold ved kortvoksthet

Om psykologiske ​​forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om ps​ykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettighet​​er og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?