Mer kunnskap om dysmeli

Dette er en ressursside til e-læringskurset om skolestart for barn med dysmeli.

​Informasjon om dys​​meli fra TRS

Nettinformasjon om ​​dysmeli

TRS har laget omfattende nettinformasjon om ulike forhold ved dysmeli: Medisinske og psykologiske forhold, fysisk funksjon aktivitet og trening, dagliglivet ved dysmeli (barnehage, skole, hjem, utdanning, arbeid og fritid).

Her finner du nettinformasjonen om dysmeli

Dysmeli og s​​​​​kolestart

TRS har som vedlegg til e-læringskurset laget flere skriv med mer utdypende tips og råd:

Forberedelse til skolestart, spørsmål til møte med foreldre og eventuelt barnehagepersonale og andre fagpersoner som kjenner barnet

Tips til tilrettelegging i skolen for barn med dysmeli

Ideer til tilpasning av kroppsøving for barn med dysmeli

TRS har også laget en film om hva barn og ungdom med dysmeli synes er viktig å fortelle til lærere:

 


 

Annen informasjo​n om dysmeli

Inter​esseforening

Norsk dysmeliforening er en forening for mennesker med dysmeli og pårørende til mennesker med dysmeli.

NRK barne ​​TV

En episode av NRK barne TV serien "Sånn er jeg og sånn er det" (sesong 1, 2010), handler om en gutt med dysmeli og hans hverdag, skole og fritidsaktiviteter.

Se "Sånn er jeg og sånn er det " episoden om en gutt med dysmeli

Informasjo​​​n om tilrettelegging av skole og fysisk aktivitet

Gode råd v​​​ed skolestart

TRS har laget et skriv med tips om hva som kan være lurt å tenke på når en skal forberede skolestart for barn med sjeldne diagnoser.

Her finner du skrivet med gode​ råd fra TRS til skolestart

TRS har også samlet informasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i skolen på en egen nettside

Her finner du informasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i skolen

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok med gode råd ved overgang fra barnehage til skole.

Her finner du Skolestartboka

Tips om tilpassing av lek og​​ fysisk aktivitet

Beitostølen Helsesportsenter har laget flere hefter om tilpasning av lek og fysisk aktivitet

Leker for alle

Tilrettelegging av fysisk aktivitet i sal

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 24.08.2023