Beitostølen Helsesportssenter arrangerer opphold for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, multiple osteokondromer og Olliers sykdom våren 2025

Oppholdet arrangeres i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i perioden 26.03.25– 16.04.25. Plasser tildeles fortløpende frem til 1. november 2024. Målet med oppholdet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.

Publisert 18.06.2024
En gruppe barn som sitter på snø

Målgruppe er barn og ungdom 5 - 17 år med:

Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos BHSS.

Her finner du informasjon om oppholdet og om henvisning