Opphold på Beitostølen Helsesportssenter for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, multiple osteokondromer og Olliers sykdom

26.03.25– 16.04.25

En gruppe barn som sitter på snø

Om oppholdet

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, vinteropphold for barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom, multiple osteokondromer (MO) og Olliers sykdom. Foresatte og søsken inviteres til å delta siste uken av oppholdet.  Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering på Beitostølen Helsesportssenter.

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

Les mer om oppholdet på Beitostølens nettsider

Tid og søknadsfrist

Oppholdet er fra 26.03.25– 16.04.25. Plassene tildeles fortløpende fram til 1. november 2024.

Hvem er det for?

Søknad og henvisning

Deltakere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Søknaden må inneholde:

 • henvisende diagnose
 • fyldige medisinske opplysninger
 • oppdatert medisinliste
 • tidligere sykehistorie
 • målsetting for oppholdet.


Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Søknaden merkes: "TRS 26.03.25 - 16.04.25"

Hvor skal søknaden sendes?

Søknader vurderes av Beitostølen Helsesportsenter, og skal IKKE sendes TRS kompetansesenter.

 • Henvisning fra fastleger og avtalespesialister: Henvising fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes til den regionale vurderende enheten i helseforetaket pasienten tilhører. For adresser, se mer informasjon på Beitostølens nettsider.
 • Henvisning fra spesialisthelsetjenesten: For Helse Sør -Øst sendes disse direkte til Beitostølen Helsesportsenter:
  • Elektronisk: Søk på "Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter" i det nasjonale adresseregisteret.
  • Pr. post: Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen.
  • For andre Helse-Foretak - se mer informasjon på Beitostølens nettsider.

Mer informasjon

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no

Sist oppdatert 04.07.2024