HELSENORGE
Lover, regelverk, økonomiske rettigheter og tilrettelegging

Skole og utdanning

Personer med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilpasning og tilrettelegging av skole og utdanning. Dette styres av mange ulike lovverk. Det finnes mange ulike ordninger og økonomiske rettigheter. 

Klassetrom med tavle, kateter, pulter og stoler, foto

​Skolestart me​​​d en sjelden​​ diagnose

Vi har laget en side med​ informasjon og ressurser om skolestart med en sjelden diagnose. Siden kan være nyttig for foreldre til barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen, og skole- og kommuneansatte.

Skolestart me​d en sjelden diagnose

​​Grunnskole og v​​​id​​eregående skole​

Barn og unges skolehverdag er regulert av flere ulike lover som opplæringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven og folketrygdloven. Vi har samlet informasjon om generelle rettigheter for alle og særskilte rettigheter og muligheter for barn og unge med funksjonsnedsettelser på en egen side:

Grunnsko​le​ og vi​deregående skole

På TRS erfarer vi at barn og unge med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilpasning av kroppsøving. Vi har samlet generell informasjon om faget kroppsøving på en egen side.

​​Studier og hø​​yere utdanning

De fleste med sjeldne diagnoser følger vanlige utdanningsløp. Diagnosen kan imidlertid medføre noen utfordringer. Det finnes ulike tiltak som skal legge til rette for at alle får mest mulig likeverdige muligheter. Dette har vi samlet informasjon om på en egen side:


Fant du det du lette etter?