HELSENORGE
Lover, regelverk, økonomiske rettigheter og tilrettelegging

Skole og utdanning

​Personer med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilpassing og tilrettelegging av skole og utdanning. Dette styres av mange ulike lovverk. Det finnes mange ulike ordninger og økonomiske rettigheter. Vi har samlet informasjon om dette på disse sidene:

Vi har også laget en generell side om skolestartkurs som henvender seg til foreldre til barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og fagpersoner på skolene.

Side om skolestartkurs

Fant du det du lette etter?