Skole og utdanning

Lover, regelverk, økonomiske rettigheter og tilrettelegging

 

​Personer med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilpassing og tilrettelegging av skole og utdanning. Dette styres av mange ulike lovverk. Det finnes mange ulike ordninger og økonomiske rettigheter. Vi har prøvd å samle informasjon om dette på disse sidene:

Studier og utdanning