Opphold på Beitostølen for barn og ungdom med Léri-Weills syndrom eller skjelettdysplasier med leddpåvirkning

18.09.-08.10.2024

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, opphold for barn og ungdom med Léri-Weills syndrom eller skjelettdysplasier med tidlig leddpåvirkning, 18. september - 8. oktober 2024.

Tid og søknadsfrist

Oppholdet varer i tre uker, fra 18. september til 8. oktober 2024.

Plassene tildeles fortløpende fram til 15. april 2024.

Hvem er det for?

Barn og ungdom 5-17 år med følgende diagnoser:

Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos BHSS.

Søknad og henvisning

Deltakere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Søknaden må inneholde:

 • henvisende diagnose
 • fyldige medisinske opplysninger
 • oppdatert medisinliste
 • tidligere sykehistorie
 • målsetting for oppholdet.


Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknader vurderes av Beitostølen Helsesportsenter, og skal IKKE sendes TRS kompetansesenter.

 • Henvisning fra fastleger og avtalespesialister: Henvising fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes til den regionale vurderende enheten i helseforetaket pasienten tilhører. For adresser, se mer informasjon på Beitostølens nettsider.
 • Henvisning fra spesialisthelsetjenesten: For Helse Sør -Øst sendes disse direkte til Beitostølen Helsesportsenter:
  • Elektronisk: Søk på "Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter" i det nasjonale adresseregisteret.
  • Pr. post: Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen.
  • For andre Helse-Foretak - se mer informasjon på Beitostølens nettsider.

Søknaden merkes: "TRS 18.09.24 - 08.10.24"

Innhold i kurset

Les mer på nettsidene til Beitostølen

Mer informasjon

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no

Sist oppdatert 23.02.2024