Pasientkurs

Opphold på Beitostølen for barn og ungdom med Léri-Weills syndrom eller skjelettdysplasier med leddpåvirkning

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, opphold for barn og ungdom med Léri-Weills syndrom eller skjelettdysplasier med tidlig leddpåvirkning, 18. september - 8. oktober 2024.

18.
september
2024
21 dager
 1. 18. sep. 2024
 2. 19. sep. 2024
 3. 20. sep. 2024
 4. 21. sep. 2024
 5. 22. sep. 2024
 6. 23. sep. 2024
 7. 24. sep. 2024
 8. 25. sep. 2024
 9. 26. sep. 2024
 10. 27. sep. 2024
 11. 28. sep. 2024
 12. 29. sep. 2024
 13. 30. sep. 2024
 14. 01. okt. 2024
 15. 02. okt. 2024
 16. 03. okt. 2024
 17. 04. okt. 2024
 18. 05. okt. 2024
 19. 06. okt. 2024
 20. 07. okt. 2024
 21. 08. okt. 2024

Tid og sted

Når

 1. 18. sep. 2024
 2. 19. sep. 2024
 3. 20. sep. 2024
 4. 21. sep. 2024
 5. 22. sep. 2024
 6. 23. sep. 2024
 7. 24. sep. 2024
 8. 25. sep. 2024
 9. 26. sep. 2024
 10. 27. sep. 2024
 11. 28. sep. 2024
 12. 29. sep. 2024
 13. 30. sep. 2024
 14. 01. okt. 2024
 15. 02. okt. 2024
 16. 03. okt. 2024
 17. 04. okt. 2024
 18. 05. okt. 2024
 19. 06. okt. 2024
 20. 07. okt. 2024
 21. 08. okt. 2024

Påmelding

Frist for påmelding: 15. apr. 2024

Hvem kan søke?

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Søknaden må inneholde:

 • henvisende diagnose
 • fyldige medisinske opplysninger
 • oppdatert medisinliste
 • tidligere sykehistorie
 • målsetting for oppholdet.

Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Søknaden merkes: "TRS 18.09.24 - 08.10.24"

Hvor skal søknaden sendes?

Søknader vurderes av Beitostølen Helsesportsenter, og skal IKKE sendes TRS kompetansesenter.

Henvisning fra fastleger og avtalespesialister:

Henvising fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes til den regionale vurderende enheten i helseforetaket pasienten tilhører.

For adresser, se mer informasjon på Beitostølens nettsider.

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten

For Helse Sør -Øst sendes disse direkte til Beitostølen Helsesportsenter: 

 • Elektronisk: Søk på "Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter" i det nasjonale adresseregisteret.
 • Pr. post: Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen.

For andre Helse-Foretak - se mer informasjon på Beitostølens nettsider.

 

 

Målgruppe

Barn og ungdom 5-17 år med følgende diagnoser:

Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos BHSS.

Periode for opphold:  

18. september - 8. oktober 2024.

Søknadsfrist:

Plassene tildeles fortløpende fram til 15. april 2024.

Innhold i kurset

Les mer på nettsidene til Beitostølen

Mer informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no