Sjeldne tilstander

Forskningsgruppe

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til innhenting, nyskaping og formidling av forskning og kunnskap om de sjeldne tilstandene som TRS kompetansesenter har ansvar for.

Målet er å bidra til kvalitetsforbedring av tilbudet til personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende. Kunnskapsformidling til fagpersoner og å øke forståelse i samfunnet for de ulike aspektene ved å leve med en sjelden diagnose er også sentralt.

Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter ved TRS, bidra til søknader om eksterne forskningsmidler, og være et sted for diskusjon av forskningsmessige problemstillinger og utvikling av fagfeltet. Forskningsgruppen er rådgivende for ledelsen ved TRS i spørsmål som gjelder forskning ved kompetansesenteret.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder

Anne Mette Bredahl, ph.d., psykologspesialist. Fra 01.04.2019 vikarierer Ingeborg Lidal, ph.d., overlege, som leder. Kontakt: ingeborg.Lidahl@sunnaas.no

Faste deltakere

  • Anne-Stine Bergquist Røberg, ph.d., sykepleier
  • Ellen Berg, ph.d., spesialpedagog, TRS/førsteamanuensis OsloMet - storbyuniversitetet
  • Gry Velvin, ph.d., sosionom
  • Jannike Kathrine Vikan, ph.d. student, sosionom Sunnaas sykehus
  • Lena Lande Wekre, ph.d, overlege
  • Svein O. Fredwall, ph.d. student, medisinsk rådgiver, overlege

I tillegg deltar Kjersti Vardeberg, senterleder TRS.

Forskningsgruppens sammensetning vil være dynamisk og variere over tid, prosjektledere for påtenkte eller pågående prosjekter deltar ved behov.

Forskningsprosjekter

Les mer om forskningen om sjeldne tilstander: