Flem mennesker sitter rundt et møtebord i et møte, de ser på en skjerm hvor det sitter seks andre mennesker som er med på møtet

Videomøter

Sunnaas sykehus bruker videokonferansemøter for å bedre samhandlingen med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Har du blitt innkalt til videotime?

Påloggingsinformasjon til poliklinisk videotime blir sendt i innkallingsbrevet som du mottar digitalt eller i posten.

Les mer om hvordan du kobler deg på videotime

Hva er videomøter?

Sunnaas sykehus gjennomfører møter på skjerm, såkalte videomøter. Det vil si at du kan gjennomføre møter via videokonferanse på skjerm, og du kan kommunisere direkte med aktuelle fagpersoner.

Et møte på videokonferanse foregår som et vanlig møte, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. Videokonferansemøtet foregår i «sanntid», det vil si at det gjøres ikke noe opptak.

Vil du være med på videomøte?

Sunnaas sykehus tilbyr videomøter der det anses som hensiktsmessig. Det er selvsagt helt frivillig å stille opp på dette. Du kan trekke deg når som helst, og du trenger ikke fortelle hvorfor. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse.

Taushetsplikt

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videoløsningen har en kryptert linje og foregår i «sanntid» og blir ikke lagret verken på internett eller på våre servere.

Brukerveiledninger

Instruction manual

Instruction manual for video meetings via join.nhn.no (ENG)

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Sunnaas sykehus på tlf. 66 96 90 00 eller eventuelt annen kontaktperson du har fått oppgitt.​

Sist oppdatert 19.03.2024