HELSENORGE

Ulna-mammary syndrom

Ulna-mammary syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av endringer i skjelettet, brystutvikling og kortvoksthet.

​Diagnos​​​ebeskrivelse

​Les om Ulna-Ma​mmary syndrom hos Orphanet, på engelsk​

Andre navn

​Ulnar-mammary syndrome, Pallister ulnar-mammary syndrome, Schinzel syndrome​

Diagnos​​ebetegnelser

ICD-10: Q 71.8. ORPHA: 3138, OMIM: 181450

Les me​​​​​​r

Om sjeldne bens​​ykdommer

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer: ​
  • medisinske forhold
  • fysisk funksjon - aktivitet og trening 
  • dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid). 
Informasjonen kan være aktuell for personer med ulna-mammary syndrom og deres fagpersoner.

Om​​​ psyko​​logiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske f​orhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser


Om rett​​​igheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettig​heter og tjenester i det offentlige


Fant du det du lette etter?