HELSENORGE

Melorheostose

Melorheostose er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), karakterisert av endringer i skjelettet som vanligvis oppstår på en side av kroppen. Vanlige konsekvenser er smerter, stivhet, og nedsatt leddbevegelighet (kontrakturer). 


​Les mer om melorheos​tose hos Orphanet (engelsk)

​An​​​dre nav​​n

​Melorheostosis på engelsk.

Diagnoseb​​ete​​​gnelser

ICD-10: M85.5, ORPHA: 2485, OMIM: 155950

​Interessef​or​​eninger

Det finnes ikke en egen norsk forening for melorheostose. Det finnes en amerikansk forening:

​Melorheostosis association​

Mer ​inform​​​asjon

Om sjeldne b​​ensykdom​​mer

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med melorheostose og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved sjeldne bensykdommer

Om psykologi​​​​​​ske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om r​​​ettighet​​​er og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige


Fant du det du lette etter?