Marshalls syndrom

Marshalls syndrom er en sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av medfødte forandringer i ansiktet, skjelettforandringer, kortvoksthet og påvirkning av øyne og hørsel.

Diagnosebeskrivelse

Personer med Marshalls syndrom får ofte også tidlige leddforandringer (artrose).

Les mer om Marshalls syndrom på engelsk, hos Orphanet

An​​​dre navn

Marshall syndrome

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q87.0, ICD-11: LD27.0Y, ORPHA: 560, OMIM: 154780

 

Sist oppdatert 20.12.2023