Mer kunnskap om ryggmargsbrokk

Denne siden er en ressuside  til e-læringskurs om skolestart for barn med ryggmargsbrokk.

​​Informasjon om ryggmargsbrokk fra ​​​TRS

Nettinformasjon om ryggmargs​​brokk

TRS har laget omfattende nettinformasjon om ulike forhold ved dysmeli: Medisinske og psykologiske forhold, fysisk funksjon aktivitet og trening, dagliglivet ved ryggmargsbrokk(barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid).

Her finner du nettinformasjonen om ryggm​argsbrokk

Ryggmargsbrokk og​​​ skolestart

TRS har som vedlegg til e-læringskurset laget flere skriv med mer utdypende tips og råd:

Pedagogiske tiltak for barn med ryggmarg​sbrokk

Råd ved kognitive vansker hos skolebarn med ryggmargsbrokk

Mistanke om shuntsvikt hos barn med hydrocephalus

Huskeliste ved dobesøk for barn med ryggmargsbrokk

Katetrisering ved ryggmargsbrokk

TRS har laget en film hvor foreldre til barn med ryggmargsbrokk forteller om hva de synes det er viktig at lærere vet:

 


 

TRS har også laget en film om tilrettelegging i kroppsøving for barn med ryggmargsbrokk:

 

Annen informasj​​on om ryggmargsbrokk

Interessefor​​​ening

Ryggmargsbrokk- og hyd​rocephalusforeningen en forening for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, pårørende og andre interesserte.

NRK barne​​​ TV

En episode av NRK barne TV serien "Sånn er jeg og sånn er det" (sesong 2, 2012), handler om en gutt med ryggmargsbrokk og hans hverdag, skole og fritidsaktiviteter.

Se "Sånn er jeg og sånn er det " episoden om en gutt med ryggmargsbrokk

Informasjon om tilrettelegging av ​skole og fysisk aktivitet

Gode råd ved skole​​start

TRS har laget et skriv med tips om hva som kan være lurt å tenke på når en skal forberede skolestart for barn med sjeldne diagnoser.

Her finner du skrivet med gode råd fra TRS til skolestart

TRS har også samlet informasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i skolen på en egen nettside

Her finner du informasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i skolen

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok med gode råd ved overgang fra barnehage til skole.

Her finner du Skolestartboka

Tips om tilpassing av l​​​ek og fysisk aktivitet

Beitostølen Helsesportsenter har laget flere hefter om tilpasning av lek og fysisk aktivitet

Leker for alle

Tilrettelegging av fysisk aktivitet i sal


 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.05.2024