Råd ved kognitive vansker hos skolebarn med ryggmargsbrokk

​Tilrettelegging i skolen ved kognitive van​sker

Dette skrivet er et vedlegg til e-læringskurset "En god skole​start for barn med ryggmargsbrokk"​. Kurset er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Generelle råd​ i s​​​kolesituasjonen

 • Gi ekstra tid ved prøver/tester og oppgaver i klassen
 • Gi ekstra hjelp til å forstå arbeidsoppgaven ved å bryte det ned, bistå med uthevninger
 • Gi nok tid til at eleven kan reagere for å kompensere for nedsatt hastighet – muntlig og skriftlig. Det er ikke uvanlig for barn med ryggmargsbrokk å ønske å si noe sosialt, eller rekke opp hånden for å gi et svar, for så å glemme hva de skal si når det er deres tur
 • Gi hjelp til notatskriving for å kompensere for nedsatt tempo og redusert hukommelse
 • Endre oppgaver som har kopiering, som den viktigste komponenten
 • Prøv og ikke la motoriske vansker være i veien for læring: sett krav til skriftlig produksjon til et minimum
 • Vis arbeidsoppgavene i forveien og bruk hjelpemidler i tillegg, slik som huskelister, skisser og utheving
 • Jobb spesielt med studieteknikker. Dette kan være utheving med tusj i forskjellige farger, lære seg å bruke tankekart
 • Bruk elevens verbale styrke – selvsnakk - til å hjelpe til med organisering, løse problemer og læring
 • Bruk gjerne hukommelseshjelpemidler
 • Sørg for et strukturert og forutsigbart miljø
 • Mulighet for skjermet og rolig arbeidsplass ved oppgaver som krever konsentrasjon
 • Forbered barnet på overganger og endringer. Nyttig å skrive opp endringer i timeplan eller annen oversikt – slik kan barnet selv se på det om det dukker opp spørsmål

Tilpasning ved prøver/oppgaver

 • Reduser visuell forvirring på tester og svarark ved å fjerne dekorativ grafikk og bilder som ikke er relevante
 • Bruk verbale prøver/tester ved behov
 • Endre eller utelukk tidfestede tester
 • Fjern eller bryt ned vanskelige ord og abstrakte oppgaver/spørsmål til et konkret nivå. Fjern unødvendig informasjon

Tilpasning sosialt

 • Gi verbal tolkning av visuelle signaler for å hjelpe barnet til å forstå sosiale situasjoner. Film kan hjelpe til med dette.
 • Muntlig lære ting som andre elever lære intuitivt eller observerer
 • Oppmuntre til å delta i organiserte, mindre arbeidsgrupper

 

 Sist faglig oppdatert januar 2018.​

Sist oppdatert 23.04.2024