Kateterisering ved ryggmargsbrokk

Dette skrivet er et vedlegg til e-læringskurset "En god skolestart for barn med ryggmargsbrokk". Kurset er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Den intermitterende kat​eterisering (RIK)

Kateterisering ved ryggmargsbrokk kalles RIK. Rik står for ren intermitterende (med jevne mellomrom) kateterisering.

RIK brukes av personer som ikke klarer å tømme urinblæren normalt. Et tynt plastkateter føres inn gjennom urinrøret og inn til urinblæren for å tømme denne. Straks kateteret kommer inn i blæren, begynner det å renne urin ut av kateteret. Når det ikke renner mer urinen, er blæren tom og kateteret fjernes. Prosessen gjentas med jevne mellomrom i forhold til de behov og rutiner den enkelte har.

Årsaken til vannlatingsproblemer kan være nerveskader i ryggmargen som for eksempel ved ryggmargsbrokk.

Det er vanlig at blæren tømmes 4 - 6 ganger per døgn, og ikke sjeldnere enn hver 4. time på dagtid. Teknikken gjør det mulig for personen å tømme blæren fullstendig til regelmessige tider. Metoden beskytter blæren og nyrene mot infeksjon og skade.

De fleste barn med ryggmargsbrokk klarer kateteriseringen selv i løpet av barneskolen.

Framgangsm​åte ved RIK:

  • Vask hendene med såpe og vann
  • Ta fram kateteret. De fleste bruker i dag kateter hvor posen det ligger i fylles med vann. Fyll posen med lunkent vann fra springen og heng posen der du kan nå den
  • Finn en stilling som fungerer for deg. Mange sitter på toalettet med bena godt fra hverandre, og lar urinen renne fra kateteret og rett i toalettet
  • Før kateteret inn og videre gjennom urinrørsåpningen i en rolig og jevn bevegelse
  • Når urinen begynner å renne, føres kateteret ytterligere ca. 2 cm inn. Hold det slik til det ikke lenger renner urin. Da er blæren tømt
  • Dra det så langsomt ut slik at du får med deg de siste dråpene
  • Kast kateteret i avfallsposen og vask hendene

 Sist faglig oppdatert januar 2018.

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 05.12.2022