Andre nettsider, forskning og kurstilbud om ryggmargsbrokk

Andre nettsider 

Interes​​​s​​​eforening

Ryggmargsbrokk og hydroceplausforeningen ble dannet i 1991. Foreningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, deres pårørende og andre interesserte: rh-foreningen.no

​Kur​​stilbud om Ryggmargsbrokk

Kurs for person​​​er med ryggmargsbrokk og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle for personer med ryggmargsbrokk og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen

Kurs for fa​gpersoner

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med rymmargsbrokk. Målgruppe for kurset er lærere, andre skoleansatte, fagpersoner i kommunen og foreldre

Her finner du e-læringskurset om skolestart ved ryggmargsbrokk
Forsknings- og utviklingsarbeid om ryggmargsbrokk 

Doktor​​​​​gradsprosjekter 

An​​​dre prosjekter

Middela​​ldrende og eldre personer med ryggmargsbrokk - en 4 års oppfølgingsstudie

  • Prosjekttype: Fagutvikling
  • Status: Pågående, med oppstart i mars 2021. Planlagt avsluttet i 2022.
  • Prosjektleder: Ingeborg Lidal,overlege, Phd. TRS

Les mer om prosjektet

​Vok​sne med ryggmargsbrokk - fokus på fysisk funksjon.

    • Prosjekttype: Fagutvikling
    • Status: Avsluttet
    • Ansvarlige: Kerstin Lundberg Larsen, fysioterapeut, Msc. Ingeborg Lidal,overlege, Phd.  og Marie Hoff, overlege, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Les m​er om prosjektet

 

Vitenska​​​pelige artikler og andre publikasjoner

Flere av artiklene krever tilgang for å kunne lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du har spørsmål angående en artikkel.

2021

20​​20

20​19

2017

2015

2014

2013

2012

  • Anbefalt oppfølging av barn med MMC – et utviklingsarbeide. Av: Helland T. Publisert i Barnestafetten (tidsskrift for barnefysioterapeuter), 66:2012.

2011

2009

2008

2006

 2002

2001

1998

1997

1995
Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.12.2022