HELSENORGE

Andre nettsider, forskning og kurstilbud om ryggmargsbrokk

Andre nettsider 

Interes​​​s​​​eforening

Ryggmargsbrokk og hydroceplausforeningen ble dannet i 1991. Foreningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, deres pårørende og andre interesserte: rh-foreningen.no

​Kur​​stilbud om Ryggmargsbrokk

Kurs for person​​​er med ryggmargsbrokk og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle for personer med ryggmargsbrokk og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen

Kurs for fa​gpersoner

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med rymmargsbrokk. Målgruppe for kurset er lærere, andre skoleansatte, fagpersoner i kommunen og foreldre

Her finner du e-læringskurset om skolestart ved ryggmargsbrokk
Forsknings- og utviklingsarbeid om ryggmargsbrokk 

Doktor​​​​​gradsprosjekter 

An​​​dre prosjekter

Middela​​ldrende og eldre personer med ryggmargsbrokk - en 4 års oppfølgingsstudie
  • Prosjekttype: Fagutvikling
  • Status: Pågående, med oppstart i mars 2021. Planlagt avsluttet i 2022.
  • Prosjektleder: Ingeborg Lidal,overlege, Phd. TRS
Les mer om prosjektet​Vok​sne med ryggmargsbrokk - fokus på fysisk funksjon.
    • Prosjekttype: Fagutvikling
    • Status: Avsluttet
    • Ansvarlige: Kerstin Lundberg Larsen, fysioterapeut, Msc. Ingeborg Lidal,overlege, Phd.  og Marie Hoff, overlege, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Les m​er om prosjektet


Vitenska​​​pelige artikler og andre publikasjoner

Flere av artiklene krever tilgang for å kunne lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du har spørsmål angående en artikkel.

2021

20​​20

20​19

2017

2015

2014

2013

2012

  • Anbefalt oppfølging av barn med MMC – et utviklingsarbeide. Av: Helland T. Publisert i Barnestafetten (tidsskrift for barnefysioterapeuter), 66:2012.

2011

2009

2008

2006

 2002

2001

1998

1997

1995
Fant du det du lette etter?