Ryggmargsbrokk

Ryggmargsbrokk (myelomeningocele) er betegnelsen på en medfødt forstyrrelse som først og fremst involverer ryggraden, ryggmargen, og hjernen. Gjennom en defekt/åpning i ryggraden buler nervevev fra ryggmargen ut og danner et brokk. Personer med ryggmargsbrokk har vanligvis noen medfødte avvik i hjernen også.

Ingen personer med ryggmargsbrokk er like medisinsk sett, og mange lever med en komplisert og sammensatt tilstand (1). Medisinsk behandling og oppfølging har som mål å bidra til best mulig funksjon og livskvalitet, og å forebygge komplikasjoner (1).

Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang oppfølging som involverer mange ulike legespesialiteter og tverrfaglig ekspertise, samt andre deler av det offentlige tjenesteapparatet (som skole/utdanning, NAV).

Siden1967 er det født omtrent 950 levende barn med ryggmargsbrokk i Norge, men antall nyfødte med diagnosen har vært synkende de senere årene (2). ​

Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden av ryggmargsbrokk. Symptomer og funn varierer fra person til person, og kan endre seg noe gjennom livsløpet (1).
Ryggmargsbrokk inkluderer ulik grad av følgende symptomer og kjennetegn:

  • Lammelser av muskulaturen og​​ nedsatt følesans​​​​​​
  • Endringer i skjelettet
  • ​​​​Lammelser av urinblæren og tarmen
  • ​​Endringer i hjernen​
  • Kognitive vansker ​​

Mer om ryggmargsbrokk​​

  1. Copp AJ, Adzick NS, Chitty LS, Fletcher JM, Grayson GN. Spina bifida. Nature reviews. Disease primers. 2015 Apr 30;1:15007. doi: 10.1038/nrdp.2015.7.
  2. Folkehelseinstituttet. Medisinsk fødselsregister og abortregisteret - statistikkbanker, M1: Medfødte misdannelser 2020. Tilgjengelig fra: Folkehelseinstituttets nettsider

Sist faglig oppdatert 08.11.2021.

 Se også​​​

Sykdom og kritisk informasjon i kjernejournal

Sykdomshistorikken din, og kritisk informasjon om deg, er informasjon om din helse som de som behandler deg trenger for å gi rask og riktig helsehjelp. Har du kritisk informasjon som helsepersonell ikke vet om, kan det føre til at du får feil eller forsinket behandling.
Les mer på Helsenorges nettsider
Sykehus illustrasjon
Sist oppdatert 08.01.2024