HELSENORGE

Ryggmargsbrokk

Ryggmargsbrokk (myelomeningocele) er betegnelsen på en medfødt forstyrrelse som først og fremst involverer ryggraden, ryggmargen, og hjernen. Gjennom en defekt/åpning i ryggraden buler nervevev fra ryggmargen ut og danner et brokk. Personer med ryggmargsbrokk har vanligvis noen medfødte avvik i hjernen også.

Ingen personer med ryggmargsbrokk er like medisinsk sett, og mange lever med en komplisert og sammensatt tilstand (1). Medisinsk behandling og oppfølging har som mål å bidra til best mulig funksjon og livskvalitet, og å forebygge komplikasjoner (1).

Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang oppfølging som involverer mange ulike legespesialiteter og tverrfaglig ekspertise, samt andre deler av det offentlige tjenesteapparatet (som skole/utdanning, NAV).

Siden1967 er det født omtrent 950 levende barn med ryggmargsbrokk i Norge, men antall nyfødte med diagnosen har vært synkende de senere årene (2). ​

Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden av ryggmargsbrokk. Symptomer og funn varierer fra person til person, og kan endre seg noe gjennom livsløpet (1).
Ryggmargsbrokk inkluderer ulik grad av følgende symptomer og kjennetegn:

  • Lammelser av muskulaturen og​​ nedsatt følesans​​​​​​
  • Endringer i skjelettet
  • ​​​​Lammelser av urinblæren og tarmen
  • ​​Endringer i hjernen​
  • Kognitive vansker ​​

Mer om ryggmargsbrokk​​

Se også​​​Referanser

  1. Copp AJ, Adzick NS, Chitty LS, Fletcher JM, Grayson GN. Spina bifida. Nature reviews. Disease primers. 2015 Apr 30;1:15007. doi: 10.1038/nrdp.2015.7.
  2. Folkehelseinstituttet. Medisinsk fødselsregister og abortregisteret - statistikkbanker, M1: Medfødte misdannelser 2020. Tilgjengelig fra: Folkehelseinstituttets nettsider

Sist faglig oppdatert 08.11.2021.

 Fant du det du lette etter?